Drukarka fiskalna

System Comarch ERP Altum współpracuje z następującymi modelami drukarek:

 • Elzab Mera
 • Elzab Omega
 • Emar Printo 57T
 • Epson TM-T801 FV
 • Innova Market
 • Novitus
 • Posnet Thermal

Parametry umieszczone na zakładce Drukarka fiskalna w menu System Konfiguracja pozwalają na konfigurację drukarki fiskalnej, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwa jest fiskalizacja dokumentów po stronie systemu, skutkująca wysłaniem wydruku na drukarkę fiskalną.

Zakładka Drukarka fiskalna

W ramach pól niezbędnych do uzupełnienia w obszarze zakładki wyróżniono:

 • Plik sterownika – plik Comarch.B2.Printer2.dll zawierający sterowniki do drukarek fiskalnych

Wskazówka
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyPrinter.dll imitującego prawidłowe połączenie z drukarką.

 • Model drukarki – w tym miejscu należy wskazać model drukarki z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
 • Port drukarki – należy wskazać port, do którego jest podłączona drukarka fiskalna
 • Typ, Nazwa, Wersja – w tych polach zostaną uzupełnione ogólne informacje o specyfikacji sterownika obsługującego dostępne modele drukarek
 • Mapowanie – w tym polu znajduje się lista dostępnych w systemie mapowań stawek VAT. Dla wskazanego mapowania w tabeli poniżej należy ustalić wartości stawek VAT wagi, jakie będą odpowiadały poszczególnym stawkom systemowym. Użytkownik ma możliwość utworzenia wielu mapowań stawek VAT dla drukarek. W tym celu poniżej tabelki, w polu Nowe mapowanie należy określić nazwę mapowania oraz w polu Grupa stawek VAT wskazać grupę, dla której mapowane będą stawki VAT (domyślnie podpowiada się grupa stawek ustawiona dla firmy głównej). Po naciśnięciu przycisku [Utwórz] na liście mapowań pojawi się nowa wartość, a w widoku tabelki pojawią się puste pola do określenia symboli fiskalnych.

Ponadto użytkownik ma możliwość określenia parametrów takich jak:

 • Drukuj numer dokumentu – drukuje numer systemowy paragonu/faktury na drukarce fiskalnej
 • Drukuj rabat na pozycji – drukuje wysokość nadanego rabatu dla danej pozycji na paragonie
 • Loguj kasjera na starcie – drukuje informacje o numerze stanowiska oraz numerze operatora przy uruchomieniu drukarki
 • Drukuj faktury fiskalne – drukuje faktury na drukarce fiskalnej obsługującej taką funkcję. Dodatkowo w menu System Konfiguracja musi być włączona funkcja Fiskalizacja faktur na zakładce Handel. W przypadku, gdy drukarka fiskalna nie obsługuje wydruku faktury, zostanie wydrukowany paragon.
 • Drukuj NIP nabywcy – drukuje numer NIP nabywcy wskazanego na dokumencie na drukarce fiskalnej posiadającej taką funkcję. Numer NIP pobierany jest z karty kontrahenta – nabywcy wskazanego na dokumencie, a w przypadku kontrahenta Nieokreślony bezpośrednio z fiskalizowanego dokumentu z pola NIP prezentowanego w sekcji Nabywca na zakładce Kontrahenci.
 • Identyfikator artykułu – w zależności od wskazanej wartości parametru: Nazwa lub Kod, kiedy wyłączona jest obsługa nazwy fiskalnej lub brak nazwy fiskalnej przy włączonej obsłudze, podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną zostanie przekazana nazwa lub kod artykułu.
 • Oznaczenie stanowiska – drukuje na dokumencie symbol wprowadzony w tym polu (określający stanowisko, na którym realizowana jest sprzedaż fiskalna)

Przycisk [Test połączenia] umożliwia weryfikację połączenia z drukarką fiskalną.