Edycja wskazanego obiektu w Comarch ERP Altum

Funkcja edycji wskazanego obiektu w Comarch ERP Altum wymaga wcześniejszej konfiguracji komunikacji między aplikacją Comarch Translator i Comarch ERP Altum.

Za pomocą ikony celownika , wskazaną w Comarch ERP Altum kontrolkę można w Comarch Translator odnaleźć w pliku zawierającym jej nazwę. Funkcja ta filtruje listę plików w aplikacji do pliku zawierającego nazwę kontrolki wskazaną w systemie. Użycie funkcji edycji wskazanego obiektu wymaga zminimalizowania okien obu aplikacji tak, aby możliwe było przeniesienie przytrzymanego symbolu celownika z aplikacji Comarch Translator do interesującej użytkownika kontrolki w Comarch ERP Altum. Kontrolką może być np. nazwa kolumny, pola czy parametru występującego w Comarch ERP Altum na danej liście czy formatce.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu symbolu celownika w Comarch Translator należy go skierować na konkretną kontrolkę w aplikacji Comarch ERP Altum. Wskazywana w aplikacji kontrolka będzie oznaczana symbolem plusa do momentu zwolnienia przycisku celownika.

Wskazanie kontrolki w Comarch ERP Altum za pomocą celownika

Po przeniesieniu i upuszczeniu celownika na konkretną kontrolkę w Comarch ERP Altum (w powyższym przykładzie jest to kolumna Ilość na liście artykułów) następuje wyszukanie zasobów Comarch Translator na drzewie zasobów i otwarcie pliku z nazwą tej kontrolki.

Plik z nazwą kontrolki wskazanej za pomocą celownika

Uwaga
Funkcja [Edytuj wskazany obiekt w Altum] nie jest obsługiwana dla wszystkich obiektów w Comarch ERP Altum, np. nie ma możliwości odfiltrowania zasobów do nazw okien.

Komunikacja za pomocą przycisku [Edytuj wskazany obiekt w Altum] nie jest również dostępna dla niektórych kolumn, filtrów oraz obiektów wyświetlanych w Comarch ERP Altum w sposób dynamiczny, np. w przypadku danych kontrahenta. Oznacza to, że aby wyszukać w Translatorze informacje dotyczące kontrahenta, należy je wskazać w Comarch ERP Altum z poziomu karty kontrahenta. Wskazanie danych kontrahenta z poziomu np. faktury sprzedaży/zakupu nie odfiltruje zasobów w Translatorze.

Wyszukiwanie fraz do tłumaczenia dla obiektów wyświetlanych w Comach ERP Altum w sposób dynamiczny