Formularze

Na zakładce Formularze w menu System -> Konfiguracja  została udostępniona możliwość importu oraz eksportu zmian w ustawieniach interfejsu wprowadzonych przez operatorów na formularzach (za pomocą Edytora interfejsu). Zmiany (dla grup operatorów) eksportowane są do pliku, który następnie może zostać importowany na innym stanowisku, tak aby ustawienia wyglądu dla stanowisk były takie same.

Zakładka Formularze