Logistyka

Nowa wersja struktury pliku JPK_FA

Zaktualizowano i dostosowano strukturę pliku JPK_FA do wymagań opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Aktualna wersja pliku to JPK_FA(3).