Statusy plików

Lista plików zawiera wszystkie pliki z zasobami do tłumaczenia znajdujące się w danym katalogu (projekcie) i jego podkatalogach wraz z ich statusami. Postęp pracy nad tłumaczeniem zasobów otwartej (pod)gałęzi wyrażony jest wartością procentową wyświetlaną nad listą plików przy nazwie ścieżki aktualnie tłumaczonego katalogu. W nawiasach obok nazw statusów prezentowana jest liczba nieprzetłumaczonych fraz.

W aplikacji prezentowane są następujące statusy zasobów tłumaczonej aplikacji:

  • Pusty – kolor jasnoniebieski, wskazuje na brak fraz do tłumaczenia
  • Nieprzetłumaczone – kolor czerwony, wskazuje na brak tłumaczeń dla języka docelowego lub brak plików w projekcie dla wybranego języka docelowego
  • Zmodyfikowany – kolor ciemnoniebieski, oznacza, że niektóre frazy oryginalne zostały zmodyfikowane, tzn. co najmniej otwarte do edycji
  • Aktualne – kolor zielony oznacza, że wszystkie frazy zostały przetłumaczone na język docelowy
  • Brak dostępu – kolor szary, wskazuje, że istnieją pliki, do których nie udało się uzyskać dostępu
  • Ignorowane – kolor pomarańczowy, wskazuje, że istnieją pliki, które na drzewie zasobów zostały oznaczone jako ignorowane lub każdy plik, który znajduje się w katalogu oznaczonym jako ignorowany lub znajdujący się w jego podkatalogach
  • Zepsuty – kolor czarny, wskazuje na pliki o strukturze nierozpoznanej i nieobsługiwanej przez aplikację

Przykład

Na przykładowej ilustracji poniżej można odczytać następujące informacje:

  • Projekt składa się z 1729 fraz, z czego 60 jest nieprzetłumaczonych, cały projekt jest przetłumaczony w 96,5%
  • W projekcie znajduje się 6 nieprzetłumaczonych podgałęzi, 8 pustych, 1 zmodyfikowana, 25 aktualnych, 1 ignorowana
  • W projekcie znajduje się 7 podgałęzi ze statusem Do sprawdzenia, co oznacza, że projekt jest tłumaczony z języka innego niż oryginalny

Listę plików można filtrować za pomocą opcji dostępnych pod listą, zaznaczając odpowiednie statusy plików, które powinny pojawić się w oknie.