Tworzenie profilu tłumaczeń

Definiowanie profili jest użyteczne w sytuacji, gdy lokalizowana jest więcej niż jedna aplikacja, która wymaga odmiennych ustawień w oknie konfiguracji. Wybór właściwego projektu do tłumaczenia sprowadza się wówczas do wyboru profilu z zapamiętanymi dla niego ustawieniami.

W Comarch Translator istnieje predefiniowany profil Domyślny. Kolejne profile definiuje się w oknie wyboru profili, w sekcji zarządzania profilami. Okno to otwiera się po wybraniu w menu Comarch Translator przycisku [Zmień profil] .

Okno wyboru profilu tłumaczeń

Okno Wybierz profil tłumaczeń zawiera listę dostępnych profili wraz z sekcją Zarządzaj profilami. Zawiera ona następujące przyciski:

[Dodaj nowy] – dodaje profil o nazwie zdefiniowanej w polu Nazwa profilu. Podczas dodawania kolejnych profili kontrolowana jest unikalność ich nazw.

[Usuń wybrany] – usuwa aktualnie wybrany profil

[Kopiuj wybrany] – kopiuje aktualnie wybrany profil, nadając nowemu profilowi nazwę zdefiniowaną w polu Nazwa profilu

Profile zdefiniowane w aplikacji