Wyszukiwanie i filtrowanie w oknie głównym

W Comarch Translator wyszukiwanie danej ścieżki lub frazy dla wybranego katalogu możliwe jest z poziomu listy plików przy pomocy panelu wyszukiwania.

Panel wyszukiwania w plikach oraz ich ścieżkach

W panelu wyszukiwania dostępne są opcje:

  • Znajdź ścieżkę – wyszukuje wpisaną ścieżkę na liście plików
  • Znajdź frazę – wyszukuje wpisaną frazę dla języka domyślnego, źródłowego (w przypadku, gdy jest inny niż oryginalny) oraz docelowego

Dodatkowo można określić również sposób wyszukiwania ścieżki lub frazy w menu dostępnym pod przyciskiem [Znajdź] .

  • Uwzględnij wielkość liter
  • Dopasuj całe słowo – wyszukuje frazy lub ścieżki plików, w których słowa są zgodne z frazą (jednym słowem) wpisanym w polu wyszukiwania
  • Dopasuj całe wyrażenie wyszukuje frazy lub ścieżki plików, które są w całości zgodne z frazą wpisaną w polu wyszukiwania

Listę plików można filtrować po nagłówkach kolumn Plik, Stan i Do sprawdzenia. Wybór nagłówka Plik porządkuje pliki w kolejności alfabetycznej. Wybór nagłówka Stan szereguje pliki według ich statusu i liczbie fraz począwszy od największej wartości. Kolumna Do sprawdzenia szereguje pliki według liczby fraz do sprawdzenia, niezależnie od statusu plików.

Pliki posortowane wg kolumny Do sprawdzenia

Znajdź nieprzetłumaczone

W dolnym, prawym rogu okna znajduje się przycisk [Znajdź nieprzetłumaczone]. Jego wybór otwiera okno ze wszystkimi frazami nieposiadającymi tłumaczeń (oraz frazy, które mają tłumaczenia, ale nie mają frazy źródłowej). Okno to działa jak standardowe okno wyników wyszukiwania wywoływanego przyciskiem [Znajdź] na liście plików, które zostało opisane w artykule Okno wyników wyszukiwania.

Kreator filtra

W prawym dolnym rogu głównego okna zasobów, pod przyciskiem [Edytuj filtr] jest dostępny kreator filtra, służący do ustalenia własnych warunków filtrowania.

Okno kreatora filtra

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.