Informacje ogólne

System Comarch ERP Altum zawiera szereg funkcji pozwalających użytkownikowi na modyfikację wyglądu interfejsu:

 • Informacje dotyczące ustawień podstawowych i skrótów klawiszowych znaleźć można w kategorii Informacje ogólne
 • Działanie menu i najczęściej używanych przycisków zostało opisane w kategorii Menu systemu
 • Informacje dotyczące układu, dostosowywania i formatowania okien, a także eksportu danych, zawarte są w kategorii Okna, formularze i listy
 • Opcje związane z wyszukiwaniem, sortowaniem i filtrowaniem danych w systemie zostały opisane w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych
 • Bardziej zaawansowane modyfikacje interfejsu wykonywane są przy pomocy dedykowanych narzędzi: edytor interfejsu służy do zmiany wyglądu i zawartości wszystkich kluczowych okien (takich jak formularze i listy), natomiast edytor profili pozwala użytkownikowi dostosować menu główne oraz pulpit systemu do indywidualnych potrzeb i preferencjiUstawienia podstawowe

Poniższy artykuł zawiera informacje o podstawowych ustawieniach związanych z interfejsem i personalizacją systemu.

W menu System → Konfiguracja zakładka Ogólne zawiera ustawienia związane z wyglądem i domyślnym językiem systemu.

Zakładka Ogólne w menu SystemKonfiguracja

Na zakładce tej użytkownik może:

 • Sprawdzić domyślny dla bazy danych język (pole nieedytowalne)
 • Zdefiniować domyślny kraj systemu (wartość wybrana w tym miejscu będzie automatycznie podpowiadać się w ramach definiowanych w systemie adresów)
 • Wybrać tło aplikacji przez wskazanie pliku graficznego z komputera oraz ustawić jego układ
 • Określić lokalizację i orientację zakładek

Skróty WWW

W ostatniej sekcji zakładki Ogólne użytkownik może wybrać wyświetlane w aplikacji skróty do stron WWW związanych z produktami Comarch ERP lub zdefiniować własne skróty i ustalić sposób ich prezentacji – w oknie aplikacji lub w przeglądarce internetowej.

Domyślnie w systemie dodane są następujące skróty pozwalające na szybkie otworzenie stron związanych z produktami Comarch ERP:

 • Comarch-Nowości – skrót do aktualności w ofercie Comarch ERP
 • YouTube – skrót do kanału Comarch, na którym prezentowane są zapisy z konferencji i ważnych wydarzeń, szkolenia i materiały produktowe
 • Facebook – skrót do profilu Comarch ERP na Facebooku
 • iBard24 – skrót do strony poświęconej aplikacji do zarządzania danymi w firmie
 • BI Point – skrót do strony serwisu wykorzystywanego we współpracy z aplikacją Comarch Retail POS
 • e-Sklep – skrót do strony poświęconej platformie Comarch e-Sklep
 • Comarch Mobile – skrót do strony poświęconej aplikacjom mobilnym dla firm
 • Oferta wszystko.pl – skrót do portalu prowadzonego przez Comarch jako platforma rozwijająca handel internetowy

Pasek ze skrótami WWW zostanie wyświetlony po wybraniu opcji Pokaż pasek WWW z menu kontekstowego na pulpicie systemu.

Pasek WWW
Skróty klawiszowe

Praca z klawiaturą

Po uruchomieniu programu w górnej części okna widoczne jest menu główne (wstążka). Uruchomienie obsługi systemu za pomocą skrótów klawiszowych nastąpi po wybraniu lewego klawisza <Alt>. Nad obiektami menu pojawią się wówczas litery symbolizujące skrót do każdego z elementów wstążki. Przyjęto regułę, że skróty odpowiadają pierwszym literom nazw zakładek, obiektów itd. Jeżeli w danym kontekście jest więcej niż jedna nazwa zaczynająca się od tej samej litery, skróty są dwuliterowe i zawierają kolejne litery z nazwy.

Menu główne ze skrótami klawiszowymi

Wybranie określonej litery na klawiaturze powoduje otwarcie odpowiedniego elementu.

 • X – pozwala na zmianę centrum
 • AP – otwiera moduł Okno konfiguracji
 • G – otwiera moduł Główne
 • S – otwiera moduł Sprzedaż
 • Z – otwiera moduł Zakup
 • M – otwiera moduł Magazyn
 • C – otwiera moduł CRM
 • F – otwiera moduł Finanse
 • KS – otwiera moduł Księgowość
 • Ś – otwiera moduł Środki trwałe
 • BS – otwiera moduł BSC
 • R – otwiera moduł Raportowanie
 • BU – otwiera moduł Budżetowanie
 • AL – otwiera moduł Alokacja
 • O – otwiera moduł Oddziały
 • D – otwiera moduł Dodatki
 • KO – otwiera moduł Konfiguracja

Używając powyższych skrótów klawiszowych można przejść przez wszystkie dostępne w systemie elementy.

Przejście do niższego poziomu skrótów klawiszowych jest możliwe poprzez wybranie odpowiedniego dla danego kontekstu przycisku. W sytuacji przedstawionej na powyższym rysunku wybranie przycisku <E> (elementy) umożliwi przejście na kontekst elementów otwartej listy.

Dodatkowo operator może przemieszczać się po wstążce za pomocą przycisku <Alt> i strzałek na klawiaturze. Klawisze <Enter> lub <Spacja> powodują wybranie danego przycisku.

Na większości list użytkownik ma również możliwość korzystania z podstawowych klawiszy: <Insert> (dodaje wiersz), <Delete> (usuwa wiersz), <Tab> (przechodzi do kolejnego pola) i <Enter> (akceptuje dodawanie).

Za pomocą klawisza <Insert> możliwe jest również dodanie nowej pozycji na dokumentach z dowolnego miejsca ustawienia kursora, gdy aktywna jest zakładka Elementy.

System daje możliwość zdefiniowania własnych skrótów klawiszowych do edycji zawartości konkretnych pól czy przenoszenia kontekstu na listy. Takie kombinacje klawiszy mogą zostać zdefiniowane oddzielnie dla poszczególnych grup użytkowników, jak i dla indywidualnych użytkowników. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w artykule Zarządzanie pozycjami interfejsu.

Predefiniowane skróty klawiszowe

W systemie są dostępne także inne predefiniowane skróty klawiszowe, które na niektórych formularzach wywołują konkretne zachowania systemu:

 • <Alt> + <F4> – wyświetla pytanie o zamknięcie systemu
 • <Ctrl> + <F> – uruchamia panel wyszukiwania danych
 • <Alt> + <strzałka w dół> – rozwija listę z wartościami
 • <Alt> + <strzałka do góry> – zwija listę z dostępnymi wartościami
 • <Ctrl> + <A> – zaznacza wszystkie pozycje na liście
 • <Ctrl> + <Enter> – edytuje zaznaczoną na liście pozycję
 • <F5> – odświeża listę
 • <Insert> – dodaje pozycję
 • <ESC> – zamyka aktywne okno

W trybie edycji wiersza (Edit in Place) dostępne są następujące skróty:

 • <Insert> – dodaje pozycję
 • <Ctrl> + <strzałka do góry> – zwiększa wartość w polu Ilość na edytowanym wierszu
 • <Ctrl> + <strzałka w dół> – zmniejsza wartość w polu Ilość na edytowanym wierszu
 • <Strzałka do góry> – przechodzi na wiersz powyżej
 • <Strzałka w dół> – przechodzi na wiersz poniżej
 • <Enter> – uaktywnia komórkę w trybie edycji wiersza (np. w momencie podświetlenia komórki zawierającej jednostkę miary na liście pozycji FS przycisk <Enter> włącza możliwość edycji jednostki)
 • <Delete> – usuwa wiersz w trybie edycji wiersza
 • <Strzałka w prawo>/ <Strzałka w lewo> – pozwala na przemieszczanie się po komórkach w wierszu analogicznie do <Tab> i <Shift> + <Tab>
 • <Ctrl> + <Shift> + <C> – kopiuje zaznaczone obiekty wraz z nagłówkami