Księgowość

Nowe wzory deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5)

Udostępniono nowe, obowiązujące od 1.07.2020 r., wzory deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.

We wzorach wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • zmieniono nagłówek na: Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock
 • zniesiono wymóg podawania numeru REGON
 • w deklaracji VAT-UE dodano sekcję F.Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, natomiast w deklaracji VAT-UEK dodano sekcję F. Korekta informacji o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Sekcje te są ograniczone do 10 pozycji, które należy uzupełnić ręcznie. Sekcje zawierają po cztery kolumny:
  • Kod kraju
  • Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta
  • Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego
  • Powrotne przemieszczenie
 • zmieniono sekcję F na G
 • w częściach C D i E nazwa kolumny Kwota transakcji w zł została zmieniona na Łączna wartość transakcji w zł oraz na wydrukach ograniczono liczbę wierszy do trzech

W systemie możliwe jest przeliczenie deklaracji, wykonanie wydruku nowych wzorów formularzy oraz elektroniczna wysyłka deklaracji na strony Ministerstwa Finansów.

Nowa schema do JPK_V7M

Zaktualizowano schemę dla JPK_V7M zgodnie z wersją opublikowaną 08.05.2020 r.

Zmiany w procesach do transakcji wewnątrzwspólnotowych

Transakcje, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (jeżeli taki dokument został wystawiony), bez oznaczenia WEW. W przypadku tych transakcji nie mają zastosowania kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w pliku JPK_V7M pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13).

W świetle powyższych przepisów zostały wprowadzone zmiany w procesach BPM:

 • Automatyczna obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowej
 • Automatyczna obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowych w rejestrach VAT

Wygenerowane przez procesy dokumenty wewnętrzne zakupu i sprzedaży mają automatycznie ustawioną wartość parametrów Typy dokumentów JPK oraz Grupa towarowa JPK na BRAK.

Uwaga
Nowe definicje procesów są udostępniane na prośbę Partnerów poprzez zgłoszenie w Systemie Obsługi Zgłoszeń.