Księgowość

Nowy wzór e-deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5)

Uwaga
Poprawka jest udostępniana wyłącznie do wersji 2019.5.2 poprzez System Obsługi Zgłoszeń

Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii przestało obowiązywać unijne prawo celne i podatkowe oraz są stosowane takie przepisy jak wobec krajów trzecich, czyli nie będących członkami UE. Na podstawie szczególnych przepisów w dalszym ciągu Irlandia Północna podlega rozliczeniu podatku VAT, jakie obowiązuje w UE w przypadku obrotu towarami.
W związku z tym udostępniono nowy, obowiązujący za okres od 01.2021, wzór e-deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5):

  • na zakładce Pozycje deklaracji VAT-UE/VAT-UEK dla pól Prefiks dodano wartość XI
  • podczas zmiany stanu deklaracji na Zaakceptowany lub Zatwierdzony wprowadzono kontrolę występowania na deklaracji prefiksu GB. Jeżeli prefiks jest użyty na deklaracji to zostanie wyświetlone ostrzeżenie: Z dniem 01.01.2021 usunięto kod GB z listy kodów krajów UE. Na deklaracji uwzględniono transakcje z kodem GB. Czy zapisać zmianę statusu Tak/Nie?

Uwaga
Jeżeli na deklaracji zostanie ujęta faktura na kontrahenta z prefiksem XI z parametrami VAT:

  • Rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa
  • Rodzaj: Usługi

to deklaracja nie przejdzie walidacji poprawności ze schematem. W takim przypadku należy zmienić parametr Rodzaj transakcji na Pozaunijna lub parametr Rodzaj na Towary.