Aktualizacja zmiennych schematów księgowych

Podczas korzystania z systemu mogą pojawić się sytuacje, kiedy należy zweryfikować poprawność danych i wykonać prace naprawcze lub aktualizujące dotychczasowej struktury.

Uwaga
Przed wykorzystaniem funkcji konieczne jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa. Potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie jest równoznaczne z wykonaniem fizycznej kopii. Użytkownik powinien wykonać kopię samodzielnie, przed uruchomieniem funkcji naprawczych.

 

W celu wykonania aktualizacji zmiennych schematów należy z poziomu menu Dodatki wybrać przycisk [Aktualizacja zmiennych schematów księgowych] z grupy przycisków Funkcje specjalne.

Funkcje specjalne

Pojawi się okno Aktualizacja zmiennych schematów księgowych składające się z elementów:

  • Okres obrachunkowy – umożliwia wybranie z listy rozwijanej okresu obrachunkowego, dla którego funkcja ma zostać wykonana
  • Wykonano kopię bezpieczeństwa – parametr domyślnie odznaczony. Zaznaczenie parametru nie jest równoznaczne z wykonaniem kopii bazy. Odznaczenie parametru dezaktywuje przycisk [Aktualizuj] i uniemożliwia wykonanie funkcji.

    Aktualizacja zmiennych schematów księgowych

Z uwagi na zmiany w strukturze bazy danych została umożliwiona zbiorcza aktualizacja zmiennych na schematach księgowych.

Podczas aktualizacji istniejące zmienne w schematach zdefiniowanych we wskazanym okresie obrachunkowym zostaną odpowiednio zmodyfikowane.