Business Process Management

Możliwość wskazywania operatora dla lokalnej konfiguracji TP w aktywności „Wyślij e-mail”

W związku z obsługą procesów wielofirmowych konieczne jest umożliwienie zmian nadawcy wiadomości zgodnie z kontekstem firmy, dla której realizowany jest proces. W tym celu do aktywności zostanie wprowadzony parametr umożliwiający dla lokalnej konfiguracji SMTP wprowadzenie operatora, z którego pobierane będą ustawienia poczty – w tym adres nadawczy.

W zaawansowanych ustawieniach tej aktywności dodany został parametr Konto konfiguracji SMTP dostępny po zaznaczeniu parametru Lokalna konfiguracja SMTP.

  • Jeżeli parametr Lokalna konfiguracja SMTP jest zaznaczony i parametr Konto konfiguracji SMTP nie jest uzupełniony – nadawca pobierany jest z konfiguracji poczty pracownika powiązanego z operatorem inicjującym proces
  • Jeżeli parametr Lokalna konfiguracja SMTP jest zaznaczony i parametr Konto konfiguracji SMTP jest uzupełniony – nadawca pobierany jest z konfiguracji poczty ze wskazanego w parametrze operatora