Praca w różnych językach

Tłumaczenia procesów

W celu dodania/edycji nazwy i opisu procesu w innym języku należy zaznaczyć dany proces i wybrać przycisk [Zmień nazwę], a następnie przycisk [Zaawansowane].

Zmiana nazwy i tłumaczeń procesu

Edycja nazwy procesu

Edycja tłumaczeń procesu

Aby nadać procesowi tłumaczenie należy wybrać przycisk plusa, a następnie wybrać język i wypełnić pole nazwy. W celu edycji tłumaczenia należy zaznaczyć dany wpis i zmodyfikować odpowiednie pola. Po wprowadzeniu modyfikacji należy wybrać przycisk [Zatwierdź].

Tłumaczenia aktywności

W celu dodania/edycji tłumaczeń dla aktywności w edytorze BPM należy wcisnąć ikonę ołówka znajdującą się na elemencie. Tłumaczenia definiowane są w taki sam sposób jak tłumaczenia procesów.

Tłumaczenie aktywności

Edycja tłumaczeń aktywności

Tłumaczenia parametrów

W celu dodania/edycji tłumaczeń parametrów należy wybrać przycisk [] podczas edycji pola, do którego tłumaczenie ma zostać dodane. Można to zrobić zarówno dla nazwy jak i dla opisu.

Tłumaczenie parametru

Edycja tłumaczeń parametru

Tłumaczenia profili śledzenia

W celu dodania/edycji tłumaczeń profili śledzenia należy wybrać przycisk [Tłumaczenia] podczas edycji lub dodawania nowego profilu.

Tłumaczenie profilu śledzenia

Edycja tłumaczeń profilu śledzenia