Wspólne

Comarch Monitoring Logów

Wraz z wydaniem najnowszej wersji Comarch ERP Altum została wydana aplikacja Comarch Monitoring Logów. Jest to narzędzie działające w przeglądarce internetowej mające wspomóc Klientów oraz Partnerów w zakresie monitorowania oraz obsługi błędów zgłaszanych przez zainstalowane aplikacje Comarch. W pierwszej wersji aplikacja monitoruje komponent Comarch ERP Altum oraz usługę synchronizacji Comarch Data Service. W przyszłości, w kolejnych wersjach, będą dodawane kolejne komponenty, które będzie można monitorować za pomocą aplikacji.

Główny pulpit narzędzia Monitoring logów

 

Główne funkcjonalności jakie posiada aplikacja Comarch Monitoring Logów:

 • Monitorowanie aplikacji Comarch poprzez sygnalizowanie błędów
 • Weryfikację logów związanych ze zgłaszanymi błędami
 • Możliwość zdalnego pobierania logów (na żądanie)
 • Wysyłanie alertów na e-mail
 • Konfigurację uprawnień użytkowników aplikacjiLogistyka

Kontrahent domyślny dla centrum/firmy

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2023.0 wprowadzona została możliwość wskazania kontrahenta jako domyślnego dla danego centrum. Dzięki takiemu oznaczeniu, wybrany kontrahent będzie domyślnie pobierany na zainicjowane dokumenty w danym centrum.

Konfiguracja kontrahenta domyślnego

Na karcie kontrahenta, na zakładce Dostępność dodana została kolumna Domyślny. Ustawienie domyślności możliwe jest jedynie do edycji dla operatora należącego do grupy B2_admin. Dodatkowo, z poziomu wstążki nad listą, dodany dostał przycisk [Dostępność] z możliwością globalnego zaznaczenia/odznaczenia parametru dla jednostek struktury firmy.

Zakładka Dostępność na karcie kontrahenta

 

Uwaga
W danym centrum/firmie może być tylko jeden kontrahent domyślny. Ten sam kontrahent może być oznaczony jako domyślny dla wielu centrów/firm.

Na bazach konwertowanych oraz nowo kreowanych, w kolumnie Domyślny parametr pozostaje domyślnie zaznaczony dla kontrahenta Nieokreślonego dla wszystkich centrów struktury. W przypadku dodawania nowej jednostki struktury domyślnie parametr na karcie kontrahenta jest:

 • zaznaczony dla kontrahenta Nieokreślonego dla nowo dodanej firmy głównej
 • zaznaczony dla kontrahenta Nieokreślonego dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji odznaczony jest parametr Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym
 • zaznaczony dla kontrahenta domyślnego dla firmy nadrzędnej dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym

Informacja o powiązanym z centrum/firmą kontrahencie domyślnym jest prezentowana również z poziomu struktury praw.

Struktura praw

Uwaga
Nie ma możliwości zaznaczenia domyślności na kontrahencie ustawionym jako wewnętrzny dla jakiekolwiek centrum w strukturze. Blokowana jest również możliwość powiązania kontrahenta jako wewnętrznego, jeżeli wcześniej został oznaczony jako domyślny, dla jakiegokolwiek centrum/firmy.

W przypadku próby odznaczenia dostępności kontrahenta dla centrum/firmy, dla której został on oznaczony jako domyślny, w systemie wyświetlany jest odpowiedni komunikat o blokadzie takiej operacji do momentu oznaczenia innego kontrahenta jako domyślnego.

Obsługa kontrahenta domyślnego na dokumentach

Od wersji 2023.0 obsługa kontrahenta domyślnego została udostępniona dla dokumentów:

 • zamówień sprzedaży
 • paragonów
 • faktur sprzedaży
 • wydań zewnętrznych

Podczas dodawania nowego dokumentu system weryfikuje kontrahenta oznaczonego jako domyślny w kontekście centrum/firmie, która jest właścicielem dokumentu i automatycznie pobiera standardowe ustawienia z jego karty (np. warunki handlowe).

W przypadku:

 • operacji kasowo-bankowych, dokumentów kompensaty oraz dokumentów FSVV i KFSV generowanych do ZSD i KSD – pobierany jest zawsze kontrahent Nieokreślony (niezależnie od ustawień domyślności)
 • Tax Free – pobierany jest kontrahent z pierwotnego paragonu

Uwaga
Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu TF do pagonu wystawionego na kontrahenta domyślnego o statusie pomiot gospodarczy.

Dla dokumentów wystawionych na kontrahenta domyślnego zachowana została możliwość edycji danych kontrahenta na dokumencie, jeżeli jest on oznaczony jako domyślny dla centrum będącego właścicielem dokumentu. Analogicznie jak w przypadku kontrahenta nieokreślonego, do edycji na dokumentach w stanie zainicjowanym oraz niezatwierdzonym pozostają następujące pola:

 • Nazwa
 • Imię
 • Nazwisko
 • Prefiks oraz numer NIP
 • REGON
 • PESEL

Edycja danych kontrahenta domyślnego na zatwierdzonych dokumentach obsługiwana jest według standardowego uprawnienia grupy operatorów.
Współpraca z Comarch B2B

Cechy niesłownikowe

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w nowej wersji Comarch ERP Altum została dodana możliwość określenia kolejności wysyłania wartości cech niesłownikowych do e-Sklepu. Funkcja ta umożliwia uporządkowanie wartości cech niezależnie od tego, kiedy te wartości zostały zdefiniowane w systemie. W tym celu na karcie artykułu (zakładka Parametry → podzakładka Cechy) została dodana nowa kolumna LP oraz strzałki umożliwiające zmianę kolejności wartości danej cechy.

Cechy na karcie artykułu

Pobieranie limitu kredytowego kontrahenta z grupy kontrahentów

W nowej wersji Comarch ERP Altum zostało umożliwione pobieranie limitu kredytowego dla nowo utworzonego kontrahenta w e-Sklepie z grupy kontrahentów, do której dany kontrahent należy.

Na formularzu centrum typu e-Commerce na zakładce Synchronizacja został dodany nowy parametr Pobierz limit kredytowy kontrahenta z grupy. Po zaznaczeniu, którego limit na nowododanym kontrahencie pobierany jest zgodnie z ustawieniami z formularza grupy, do której należy dany kontrahent.

Synchronizacja w konfiguracji centrum e-Sklepu
Współpraca z Comarch POS

Kontrahent domyślny

W nowej wersji Comarch POS dodana została możliwość oznaczenia wybranego kontrahenta jako domyślnego w danym centrum. W tym celu w systemie Comarch ERP Altum na karcie kontrahenta na zakładce Dostępność należy zaznaczyć parametr w kolumnie Domyślny dla wybranego centrum.

Kolumna Domyślny na karcie kontrahenta

Podczas wysyłki danych z Comarch ERP Altum do Comarch POS zostanie wysłana informacja na temat kontrahenta domyślnego dla centrum, w którym znajduje się synchronizowane stanowisko POS. Taki kontrahent będzie domyślnie pobierany na dokumenty podczas dodawania ich na POS.

 
Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2023

Aplikacja Wersja Uwagi
Comarch POS 2023.0
Comarch mPOS 2023.0
Comarch e-Sklep 2023.0
Comarch B2B 2023.0
Comarch WMS

(Zarządzanie, Magazynier)

2023.0
Comarch Mobile

(Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)

2022.2.2
Comarch DMS 2022.0.3
Comarch ERP Business Intelligence

(Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)

2023.0
Comarch BI Point 12.6
Comarch e-Sprawozdania 2022.0
Comarch ERP Altum HR 2022.7.1
Comarch Translator 2022.0
OCR Aktualna wersja