Konfiguracja SENT

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nakłada nowe obowiązki ewidencyjne oraz określa odpowiedzialność za ich naruszenie na trzy rodzaje podmiotów:

 • podmiot wysyłający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, exportu towarów.
 • podmiot odbierający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą dokonująca nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów.
 • przewoźnik i kierujący środkiem transportu – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą wykonująca przewóz towarów.

Konfiguracja SENT

Aby istniała możliwość obsługi SENT:

 • na formularzu firmy (Konfiguracja –> Struktura Firmy –> Struktura Praw –> edycja wybranej firmy) należy zaznaczyć parametr: Monitorowanie transportu SENT. Parametr możliwy jest do zmiany w dowolnym momencie pracy z systemem.

sent
Parametr: Monitorowanie transportu SENT dostępny na centrum typu Firma

Po jego zaznaczeniu w nagłówku formularza firmy pojawi się dodatkowe pole Identyfikator w PUESC. Identyfikator ten jest uzupełniany automatycznie na podstawie numeru NIP oraz REGON i ma postać: PL + NIP + 5 ostatnich cyfr numeru REGON.

Przykład

Przypadek 1:

NIP firmy: 9557335883, brak uzupełnionego numeru REGON.

Pole Identyfikator w PUESC wygląda następująco: PL955733588300000

Przypadek 2:

NIP firmy: 9557335883, numer REGON 350512345.

Pole Identyfikator w PUESC wygląda następująco: PL955733588312345

 • z poziomu konfiguracji systemu (System –> Konfiguracja –> Wymiana danych) należy skonfigurować usługę Web Service w celu umożliwienia przesyłania komunikatów na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), w formacie .xml, zgodnych ze specyfikacją techniczną udostępnioną na portalu.
  • Adres usługi Web Service – adres do komunikacji z portalem PUESC
  • Wypełniający – pole pozwalające na wprowadzenie osoby upoważnionej do przesyłania plików. W zależności od opcji Pracownik lub Osoba kontaktowa, za pomocą przycisku […] zostanie otworzone okno wyboru z listy pracowników lub osób kontaktowych.
  • Email – adres kontaktowy osoby upoważnionej do przesyłania plików. Za pomocą przycisku […] zostanie otworzone okno wyboru z listy kontaktów.

Konfiguracja usługi Web Service

Uwaga
Wyżej wymienione opcje dostępne są po zaznaczeniu na formularzu firmy parametru Monitorowanie transportu SENT.

 • z poziomu Konfiguracja –> Kody CN należy zdefiniować kody CN:
  • z zaznaczonym parametrem Przesyłaj do SENT
  • określoną jednostką w polu Jednostka dla SENT – nie ma możliwości zapisania karty kodu CN z jednostką inną niż kg (kilogram) lub l (litr) w przypadku gdy zaznaczono parametr Przesyłaj do SENT
  • z uzupełnionym pole Opis.

Parametry te pozwalają określić towary, o których informacje będą przesyłane na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

CN SENT
Parametry dotyczące SENT na formularzu kodów CN

należy artykuł/grupę artykułów powiązać z kodem CN. Po jego wskazaniu parametr SENT zostanie automatycznie zaznaczony, z możliwością odznaczenia.

SENT art
Karta artykułu powiązana z kodem CN i zaznaczonym parametrem SENT

 
Generowanie dokumentów SENT

Istnieje możliwość wygenerowania zgłoszenia przewozu towarów na podstawie dokumentów:

 • handlowych (faktur, paragonu, zamówień sprzedaży)
 • magazynowych (PZ/WZ)

W tym celu należy zaznaczyć odpowiedni dokument na liście i wybrać przycisk [SENT]. Otwarta zostanie platforma PUESC na zakładce Moje dokumenty.

Logowanie do PUESC odbywa się zgodnie z ustawieniami z poziomu: System -> Konfiguracja -> Wymiana danych -> SENT.

Dla dokumentów rozchodowych (ZS, PAR, FS, WZ), otwarty zostanie formularz wywozu SENT_100, zgodnie z danymi pobranymi z dokumentu na podstawie, którego jest generowany.

Dla dokumentów przychodowych (PZ, FZ), otwarty zostanie formularz wywozu SENT_200, zgodnie z danymi pobranymi z dokumentu na podstawie, którego jest generowany.

W przypadku gdy do dokumentu został już wygenerowany dokument SENT, kolejna próba jego wygenerowania w zależności od wskazanej akcji, może skutkować:

 • uzupełnieniem
 • aktualizacją
 • zamknięciem
 • anulowaniem
 • weryfikacją statusu zgłoszenia