Pierwssze kroki

Przystępując do pracy w module Księga Handlowa należy wykonać następujące czynności:

 • Założyć nową bazę danych
  (Start / Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Bazy danych)
 • Uzupełnić dane o firmie
  (Start / Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy oraz Dane do deklaracji)
 • Założyć kody Użytkowników obsługujących bazy danych
  (Start / Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy)
 • Wprowadzić okres obrachunkowy
  (Start / Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe oraz Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa)
 • Określić podstawowe parametry związane z prowadzeniem księgowości
 • W przypadku korzystania z Księgi Handlowej Plus należy ustawić dodatkowo parametry związane z obsługą kont walutowych
  (Start / Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa)
 • Założyć dzienniki księgowe
  (Start / Konfiguracja firmy/Księgowość/Dzienniki)
 • Założyć, jeśli jest to konieczne, blokady dostępu odpowiednim Użytkownikom programu
  (Start / Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka Blokady dostępu)
  (Start / Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Dzienniki/ zakładka Zakazy)
 • Dokonać ustawień konfiguracyjnych pod kątem obsługi:
  modułu Kasa/Bank
  modułu Środki Trwałe
 • Uzupełnić słowniki:
   • Kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci)
   • Urzędy (Ogólne/ Inne/ Urzędy)
   • Wspólników (Ogólne/ Inne/ Właściciele)
   • Pracowników (Ogólne/ Pracownicy)
   • Listy banków (Ogólne/ Inne/ Banki).

  Uzupełnianie tych list nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu.

Czy ten artykuł był pomocny?