Czy jest możliwe automatyczne inicjowanie dokumentów w DMS na podstawie skanów w zdefiniowanym folderze? Dokumenty są różne, tzn. nie mają kodów EAN. Na podstawie np 10 skanów ma zostać zainicjowanych 10 dokumentów automatycznie.

Aby automatycznie inicjować dokumenty, które nie mają wskazanego kodu kreskowego i każdy skan ma tworzyć osobny dokument, należy w oknie Inicjowania dokumentów wybrać jedynie Typ obiegu i kontrolkę z załącznikiem. Nie należy ustawiać kontrolki z kodem kreskowym, wówczas pojawi się komunikat: 'Inicjowanie dokumentów bez wybranej kontrolki kodu kreskowego spowoduje utworzenie nowego dokumentu dla każdego z załączników’.