Czy można zawęzić wymiary analityczne widoczne na opisie analitycznym w kontrolce Dokument ERP XL?

Wymiary można zawężać dla wskazanego operatora Comarch DMS. Warunki zawężające listę wymiarów analitycznych można zdefiniować poprzez tabelę cdn.DO_DimensionCondition, która znajduje się w bazie Comarch ERP XL. Zawężanie można wykonać także poprzez dodatkową aplikację Comarch DMS Dimensions dostępną z poziomu folderu instalacyjnego Comarch DMS.