Dlaczego checkboxy w kontrolce Dokument ERP XL/Dokument Elektroniczny: Zatwierdzenie merytoryczne dokumentu, Zatwierdzenie formalno-rachunkowe są nieaktywne do zaznaczenia?

Wygenerowany/podpięty dokument musi być zatwierdzony (odznaczony check do bufora) aby pojawiła się możliwość zatwierdzenia merytorycznego. Po zatwierdzeniu merytorycznym i wykonaniu dekretacji możliwe jest zatwierdzenie formalno-rachunkowe.