Operator w DMS ma uprawnenia administratora i posiada prawo do usuwana dokumentów. Na liście dokumentów widzi dokumenty, ale dla niektórych ikona kosza jest nieaktywna. Dlaczego?

Operator, który ma uprawnienia administracyjne i prawo do usuwania dokumentów może z poziomu listy usunąć dokumenty o statusie ‘Przypisane do Ciebie’. Natomiast dokumenty o statusie ‘Nieprzypisane do Ciebie’ może usunąć po wejściu w dany dokument. Uzasadnieniem takiego działania jest to, aby przed usunięciem takiego dokumentu operator otwierając jego okno zweryfikował, czy nie jest to coś ważnego i czy na pewno należy go usunąć.