Hurtownie

Wstęp

Od wersji 2021 Comarch e-Sale w panelu administracyjnym umożliwiono integrację z hurtowniami. Jest to pierwszy etap integracji, który polega na aktualizacji stanów magazynowych towarów w e-Sale na podstawie stanów pobranych z podłączonej hurtowni. Taka aktualizacja zasobów ma miejsce tylko w sytuacji, kiedy zostaną powiązane (po kodzie EAN, kodzie producenta, kodzie towaru) towary z hurtowni z towarem dostępnym w danym e-Sale.
Od wersji 2021 wprowadziliśmy także możliwość określenia kolejności zdejmowania stanów magazynowych z hurtowni. Kolejną nowością jest dodanie w dzienniku zdarzeń historii importu stanów magazynowych z hurtowni do sklepu.

Warunki korzystania z integracji z hurtowniami:

 • Comarch e-Sale w wersji min. 2021,
 • podłączenie hurtowni predefiniowanej (udostępnionej przez Comarch w panelu w menu Hurtownie/ Gotowe integracje z hurtowniami) lub dodanie hurtowni (w menu Hurtownie/ Lista hurtowni) i oznaczenie jej jako aktywnej,
 • powiązanie towarów z hurtowni (po kodzie EAN, kodzie producenta, kodzie towaru) z towarami udostępnionymi do Comarch e-Sale,
 • dodanie harmonogramu synchronizacji z hurtownią.

Gotowe integracje z hurtowniami

W panelu administracyjnym Comarch e-Sale w menu Hurtownie/ Gotowe integracje z hurtowniami widoczna jest lista zdefiniowanych hurtowni. Dostępne są tam przygotowane przez Comarch gotowe integracje z wybranymi hurtowniami z których mogą korzystać wszyscy abonenci Comarch e-Sale. Dzięki temu możesz szybko połączyć się z wybraną hurtownią i w ten sposób powiększyć zasoby towarów w swoim sklepie, czyli sprzedawać ilościowo więcej produktów niż masz ich dostępnych w systemie ERP.

Wskazówka
Jeżeli chcesz, aby Twój sklep był widoczny jako kolejna hurtownia w menu Hurtownie/ Gotowe integracje z hurtowniami dla wszystkich posiadaczy (obecnych i przyszłych) Comarch e-Sale, to napisz zgłoszenie na adres e-sale@comarch.pl. Skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy zasady, jakie musisz spełnić, aby Twoja oferta produktowa była dostępna w standardzie integracji z hurtowniami dla wszystkich abonentów Comarch e-Sale, nie tylko dla Twoich Klientów.

Aktualnie lista ta obejmuje hurtownie:

 • B2Btrade.eu,
 • Vivio.

Aby zintegrować się z gotową hurtownią udostępnioną w panelu Comarch e-Sale należy:

 • wejść w menu Hurtownie/ Gotowe integracje z hurtowniami,
 • wybrać gotową hurtownię, z którą chcesz się połączyć,
 • na szczegółach wybranej hurtowni kliknąć w przycisk: Chcę otrzymywać towary z hurtowni,
 • następnie należy aktywować połączenie z predefiniowaną hurtownią poprzez uzupełnienie pól i parametrów na zakładce Konfiguracja w następujących sekcjach:
  • Sekcja Ogólne
   • Aktywny – włączone
  • Sekcja Automatycznie powiąż towary z hurtowni z towarami w sklepie
   Wybierz w jaki sposób mają się automatycznie mapować towary z e-Sale z towarami pobranymi z hurtowni oraz określ priorytet, czyli pierwszeństwo wiązania towarów po wybranej cesze. Do wyboru opcje:
   • Kod EAN,
   • Kod producenta,
   • Kod towaru.
  • Sekcja Harmonogram pobierania stanów magazynowych
   Wskaż godzinę, o której będą aktualizowały się stany magazynowe pobrane z hurtowni dla towarów powiązanych z towarami z e-Sale. Maksymalnie można dodać 4 pozycje w harmonogramie. Wprowadzone ustawienia należy zapisać przyciskiem:

Pliki szablonu: 3 - Przycisk zapisz

Po uaktywnieniu tej integracji o wskazanych w harmonogramie godzinach zostaną pobrane towary z danej hurtowni oraz jednocześnie nastąpi ich automatycznie połączenie po wybranym kodzie z towarami dostępnymi w e-Sale. W kolejnej synchronizacji określonej w harmonogramie nastąpi pierwsza aktualizacja stanów magazynowych produktów w e-Sale na podstawie stanów pobranych z podłączonej hurtowni.

Wskazówka
Od wersji 2021.2 umożliwiono aktualizowane stanów magazynowych dla powiązanych towarów, jeżeli w feedzie produktowym udostępnionym przez hurtownię ilość towaru wyrażono słownie. Aby włączyć tą funkcję należy na formularzu integracji z hurtownią w sekcji Towary przy polu Stan magazynowy zaznaczyć parametr Inteligentna obsługa.

Zakładka Towary

Na szczegółach hurtowni na zakładce Towary widoczne są towary udostępnione przez hurtownię po jej skonfigurowaniu w panelu administracyjnym e-Sale. Dodatkowo można tutaj sprawdzić, czy produkty z hurtowni zostały powiązane z towarami z e-Sale oraz jakie dokładnie są to towary. Lista składa się z następujących kolumn:

 • Hurtownia – Identyfikator: oznaczenie towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod EAN: kod EAN towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod producenta: kod producenta towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod towaru: kod towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia sortowanie.
 • Zdjęcie: zdjęcie towaru pobrane z bazy towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia sortowanie. Uwaga: Aktualnie nie ma możliwości dodawania do towaru w e-Sale zdjęcia towaru pobranego z podłączonej hurtowni.
 • Towar powiązany: kolumna informująca, czy dany towar z hurtowni jest powiązany z towarem udostępnionym do e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wartości Tak/ Nie oraz sortowanie.
 • Sklep – Identyfikator: ID towaru w bazie towarowej e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod towaru: kod towaru w bazie towarowej e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod EAN: kod EAN towaru w bazie towarowej e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod producenta: kod producenta towaru w bazie towarowej e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.

Jak w e-Sale widać połączenie towarów z hurtowni z towarami udostępnionymi z systemu ERP?

Jeżeli w Comarch e-Sale jest włączona obsługa stanów magazynowych, to ilość towaru wyświetlana jest łącznie (stan z e-Sale plus stan z hurtowni, ale tylko dla powiązanych towarów). Towar będzie dostępny w e-Sale Klienta pod taką nazwą, jaką ma dodaną w swoim systemie ERP. Standardowo w e-Sale Klient nie będzie widział podziału zasobów tego towaru na magazyny: sklepu i magazyn hurtowni. Jedynie administrator e-Sale w panelu administracyjnym na szczegółach danego towaru na zakładce Zasoby będzie widział ilości tego towaru w rozbiciu na poszczególne hurtownie i system ERP:

 

Przyklad
1. Na szczegółach hurtowni Vivio na zakładce Towary widoczny jest towar o nazwie TW_Hurt_1, który ma stan 10 szt. Dodatkowo jego kod EAN to 12345678.
2. W panelu e-Sale w menu Towary/ Lista towarów są widoczne towary, które zostały udostępnione do e-Sale z poziomu systemu ERP. Na tej liście towarów widać towar o nazwie TO_mój_towar_2, który ma stan 15 szt. Dodatkowo jest to ten sam towar, który w hurtowni Vivio dostępny jest pod kodem: TW_Hurt_1.

3. W sytuacji włączenia opcji:  Automatycznie powiąż towary z hurtowni z towarami w sklepie po kodzie EAN oraz przypadku gdy:
a) na szczegółach hurtowni na zakładce Towary widoczny jest towar o nazwie TW_Hurt_1, który ma stan 10 szt. Dodatkowo jego kod EAN to np. 12345678
b) oraz jednocześnie w panelu e-Sale w menu Towary/ Lista towarów widać towar o nazwie TO_mój_towar_2, który ma stan 15 szt. oraz jego kod EAN to też 12345678 nastąpi powiązanie towarów.

4. Efekt: w Comarch e-Sale widać towar o nazwie TO_mój_towar_2jednak jego wyświetlana ilość to nie 15 szt (czyli tyle ile jest na magazynie w systemie ERP), ale 25 szt (ponieważ dodatkowo w e-Sale widać 10 szt z magazynu hurtowni Vivio – dzięki powiązaniu towarów po kodzie EAN).

Jeżeli chcesz pokazać w e-Sale ilości towaru w podziale na magazyny (e-Sale i hurtowni), to można je pobrać akcją
$.get(null, {__action:’Product/StockLevelsGet’, id:144}, console.log);

Zostanie zwrócony ten sam obiekt Stock (jak np. na szczegółach towaru), ale z dwoma dodatkowymi właściwościami:
 • WarehouseId,
 • WarehouseName.
Właściwości mogą być puste (null), jeśli jest to stan z ERP, a nie z hurtowni.

Dodanie nowej hurtowni do mojego e-Sale

Jeżeli chcesz zintegrować swój Comarch e-Sale z inną hurtownią (której nie ma na liście gotowych integracji), to możesz to zrobić na zakładce Hurtownie/ Lista hurtowni za pomocą przycisku Dodaj:

Następnie należy podać nazwę hurtowni, która jest podłączana do e-Sale oraz potwierdzić ją przyciskiem Dodaj:

Zostanie utworzony formularz podłączania nowej hurtowni. Na formularzu należy aktywować połączenie z nową hurtownią poprzez uzupełnienie pól i parametrów na zakładce Konfiguracja w następujących sekcjach:

 • Sekcja Ogólne
  • Aktywny – włączone
 • Sekcja Towary  
  • Towary – opcja niedostępna w pierwszym etapie integracji z hurtowniami,
  • Stan magazynowy – zaznacz (w pierwszy etapie integracji z hurtowniami możliwe jest aktualizowanie automatycznie stanów magazynowych pobranych z hurtowni dla towarów powiązanych z towarami z e-Sale).
  • Ustaw według wzorca – możliwość uzupełnienia formularza integracji z hurtownią według formatu Ceneo (formatu XML porównywarki cen Ceneo). W przyszłości lista dostępnych wzorców będzie rozszerzana.

Po wybraniu opcji Ceneo i kliknięciu w zastosuj:

formularz integracji z hurtownią zostanie uzupełniony odpowiednio:

W przypadku integracji z hurtownią, która udostępnia swój feed produktowy w formacie innym niż Ceneo, należy odpowiednio uzupełnić powyższe pola.

 • Sekcja Automatycznie powiąż towary z hurtowni z towarami w sklepie
W tej sekcji wybierz w jaki sposób mają się automatycznie mapować towary z e-Sale z towarami pobranymi z hurtowni oraz określ priorytet (w zakresie 1-3), czyli pierwszeństwo wiązania towarów po wybranej cesze. Do wyboru opcje:
  • Kod EAN,
  • Kod producenta,
  • Kod towaru
 • Sekcja Nazwa

Umożliwia edycję nazwy hurtowni. Po zmianie nazwy należy zapisać ją przyciskiem:Pliki szablonu: 3 - Przycisk zapisz

Dodatkowo, po aktywacji danej hurtowni w tej sekcji będzie dostępna informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji stanów magazynowych.

 • Sekcja Ustawienia W tej sekcji należy podać parametry integracji udostępnione przez daną hurtownię.
  • Adres do pliku –  tutaj wpisz adres w formacie https:// do pliku z feedem produktowym hurtowni (nie może być http ani FTP).
  • Login – podaj login do pliku (w sytuacji, kiedy hurtownia udostępnia swoją ofertę produktową w pliku zabezpieczonym hasłem),
  • Hasło – podaj hasło do pliku z ofertą hurtowni (w sytuacji, kiedy hurtownia udostępnia swoją ofertę produktową w pliku zabezpieczonym hasłem),
  • Typ pliku – do wyboru opcja XML lub CSV. Należy zaznaczyć format pliku, w jakim hurtownia udostępniła swoją ofertę produktową.
 • Sekcja Harmonogram pobierania stanów magazynowych
Wskaż godzinę, o której będą aktualizowały się stany magazynowe pobrane z hurtowni dla towarów powiązanych z towarami z e-Sale. Maksymalnie można dodać 4 pozycje w harmonogramie.

Wprowadzone ustawienia należy zapisać przyciskiem:Pliki szablonu: 3 - Przycisk zapisz

Po uaktywnieniu integracji z wybraną hurtownią o wskazanych w harmonogramie godzinach zostaną pobrane towary z danej hurtowni i jednocześnie nastąpi ich automatycznie połączenie po wybranym kodzie z towarami dostępnymi w e-Sale. W kolejnej synchronizacji określonej w harmonogramie nastąpi pierwsza aktualizacja stanów magazynowych produktów w e-Sale na podstawie stanów pobranych z podłączonej hurtowni.

Wskazówka
Od wersji 2021.1 Comarch e-Sale podczas dodawania nowej hurtowni w panelu administracyjnym e-Sale i wybraniu typu pliku CSV, wprowadziliśmy nowy sposób opisu separatora pól. W nowej wersji możliwe do użycia separatory pól zostały przedstawione słownie. Dzięki temu wyeliminowano trudności z rozpoznaniem dopuszczalnych typów separatorów dla pliku CSV. Ponadto został dodany dodatkowy separator „|”, którego można użyć przy konfiguracji hurtowni za pomocą pliku CSV.

Zakładka Towary

Na szczegółach hurtowni na zakładce Towary widoczne są towary udostępnione przez hurtownię po jej skonfigurowaniu w panelu administracyjnym e-Sale. Dodatkowo można tutaj sprawdzić, czy produkty z hurtowni zostały powiązane z towarami z e-Sale oraz jakie dokładnie są to towary. Lista składa się z następujących kolumn:

 • Hurtownia – Identyfikator: oznaczenie towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod EAN: kod EAN towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod producenta: kod producenta towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod towaru: kod towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia sortowanie.
 • Zdjęcie: zdjęcie towaru pobrane z bazy towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia sortowanie. Uwaga: Aktualnie nie ma możliwości dodawania do towaru w e-Sale zdjęcia towaru pobranego z podłączonej hurtowni.
 • Towar powiązany: kolumna informująca, czy dany towar z hurtowni jest powiązany z towarem udostępnionym do e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wartości Tak/ Nie oraz sortowanie.
 • Sklep – Identyfikator: ID towaru w bazie towarowej e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod towaru: kod towaru w bazie towarowej e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod EAN: kod EAN towaru w bazie towarowej e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod producenta: kod producenta towaru w bazie towarowej e-Sale. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
Uwaga

Od wersji 2021.1 Comarch e-Sale podczas dodawania własnej hurtowni można korzystać wyłącznie z plików produktowych udostępnionych za pomocą adresu URL zabezpieczonego certyfikatem SSL (czyli adres pliku musi rozpoczynać się od https). Nie jest możliwe konfigurowanie hurtowni w oparciu o pliki udostępniane w niezabezpieczonym protokole (http).

Lista hurtowni

W panelu administracyjnym w menu Hurtownie/ Lista hurtowni dostępna jest lista skonfigurowanych hurtowni w danym e-Sale, zarówno tych aktywnych jak i nieaktywnych. Dodatkowo lista zawiera nazwę hurtowni oraz jej numer. Nad listą dostępny jest przycisk Dodaj, który umożliwia dodanie integracji z nową hurtownią.

 

Wskazówka

Na szczegółach konfiguracji hurtowni w menu Hurtownie/ Lista hurtowni istnieje możliwość edycję jej nazwy. W nowym polu można zmienić nazwę wprowadzoną podczas dodawania hurtowni do e-Sale.

Mój sklep jako hurtownia dla moich Klientów

Jeżeli chcesz udostępnić swoim Klientom swoją ofertę produktową (np. w celu dalszej odsprzedaży), to twój e-Sale może być również hurtownią dla innych użytkowników korzystających z Comarch e-Sale. Aby to było możliwe wykonaj następujące kroki:

 • w swoim e-Sale przygotuj ofertę produktową, którą chcesz udostępnić swoim Klientom (w sytuacji kiedy chcesz, żeby Twój e-Sale był hurtownią dla innych):
  • możesz skorzystać z gotowego formatu XML Ceneo. O tym jak przygotować swoją ofertę produktową w tym formacie dowiesz się z tego artykułu.
  • jeżeli chcesz udostępniać swoim Klientom więcej informacji o swoich produktach (niż dostępnych jest w formacie Ceneo), możesz przygotować własny feed produktowy.
 • udostępnij swoim Klientom link do pliku z ofertą produktową (feedem produktowym). Plik jest zaktualizowany na bieżąco w oparciu o dane w e-Sale oraz konfigurację pliku w panelu.Jeżeli jest on przygotowany w formacie porównywarki cen, link widoczny jest na jej szczegółach:

 

Uwaga
Twoja oferta musi być udostępniona w zabezpieczonym linku, czyli rozpoczynającym się od https:// (nie może być http ani FTP). Aby to było możliwe strona Twojego sklepu musi być zabezpieczona certyfikatem SSL.
 • poproś swoich Klientów o dodanie twojego sklepu jako hurtowni według tej instrukcji.
 • Obecnie u twoich Klientów możliwe jest aktualizowanie automatycznie stanów magazynowych pobranych z twojego e-Sale (jako hurtowni) dla towarów powiązanych z produktami dostępnymi w e-Sale Twoich Klientów.
 • Wymiana danych jest jednostronna, czyli ze swojego e-Sale udostępniasz ofertę produktową jako hurtownia, ale nie ma możliwości m.in. zaczytywania zamówień z e-Sale Klientów (dla których Twój sklep jest hurtownią) do Twojego e-Sale.
 • Udostępnianie Klientom danych o swoich towarach za pomocą feedu produktowego (np. w formacie XML – Ceneo) jest bezpłatne.
Wskazówka
Jeżeli chcesz, aby Twój sklep był widoczny jako kolejna hurtownia w menu Hurtownie/ Gotowe integracje z hurtowniami dla wszystkich posiadaczy (obecnych i przyszłych) Comarch e-Sale, to napisz zgłoszenie na adres e-sale@comarch.pl. Skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy zasady, jakie musisz spełnić, aby Twoja oferta produktowa była dostępna w standardzie integracji z hurtowniami dla wszystkich abonentów Comarch e-Sale, nie tylko dla Twoich Klientów.

Jak w e-Sale Klienta widać połączenie towarów z mojego e-Sale (hurtowni)?

Jeżeli w Comarch e-Sale Klienta jest włączona obsługa stanów magazynowych, to ilość towaru wyświetlana jest łącznie (stan z e-Sale Klienta plus stan z hurtowni – czyli Twojego e-Sale, ale tylko dla powiązanych towarów). Towar będzie dostępny w e-Sale Klienta pod taką nazwą, jaką ma dodaną w swoim systemie ERP. Standardowo w e-Sale Klienta nie będzie widocznego podziału zasobów tego towaru na magazyny: sklepu Klienta i magazyn hurtowni – czyli stan towaru z Twojego e-Sale. Jedynie administrator w panelu administracyjnym e-Sale Klienta na szczegółach danego towaru na zakładce Zasoby będzie widział ilości tego towaru w rozbiciu na poszczególne hurtownie i system ERP:

 

Wskazówka

Podsumowując

 • Hurtownie potrafią zaczytywać dane z plików w formacie XML oraz CSV.
 • Dla plików XML zalecamy strukturę zgodną z formatem Ceneo. Dla tego formatu dajemy gotową konfigurację w panelu sklepu.

 • Połączenie do pliku zawsze musi być po zabezpieczonym protokole https.
 • Po stronie sklepu dodaje się hurtownie, definiuje ścieżki do elementów w pliku XML lub nazwy kolumn z pliku CSV oraz określa harmonogram łączenia do hurtowni (4 razy dziennie). Można także ustawić w jaki sposób automatycznie mapować towary z  hurtowni z towarami w sklepie, np.: po kodzie EAN.
 • Po stronie ERP XL aktualnie brak wymagań. Stany magazynowe z hurtowni pobierane są bezpośrednio do sklepu.
 • Plik CSV powinien zawierać dane w kolejnych kolumnach. Separatorem może być średnik, przecinek, spacja lub tabulator. Kolejność kolumn nie ma znaczenia. Po stronie sklepu określa Pan w której kolumnie znajduje się np. Kod towaru  (to jest nazwa kolumny w pliku CSV).

Czy ten artykuł był pomocny?