Konfiguracja konta Allegro

Wstęp

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób dodać konto Allegro w panelu administracyjnym Comarch e-Sale.

Konfiguracja konta Allegro

Ustawienia konta Allegro dostępne są w panelu administracyjnym Comarch e-Sale, w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro.

Możesz dodać Konto Allegro, dokonać zmiany ustawień dotyczących automatycznego tworzenia zamówień, wysyłki powiadomień e-mail, automatycznego powiązania towarów do ofert po kodzie EAN, zarządzać kontrolą stanów magazynowych w Allegro, zarządzać wznawianiem ofert, wybrać jaka karta Kontrahenta ma zostać przesłana do systemu ERP oraz zdecydować, czy ceny na ofertach Allegro mają zmieniać się automatycznie po zmianie ceny towaru.

 

Konto Allegro

W sekcji Konto Allegro możesz dodać konto klikając w przycisk Dodaj konto Allegro.

Pojawi się wówczas krótka informacja z możliwością zaznaczenia parametru Tryb testowy, który należy zaznaczyć jeśli posiadasz konto w serwisie testowym Allegro oraz przycisk ZALOGUJ PRZEZ ALLEGRO, po wybraniu którego zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę serwisu Allegro.pl. Po zalogowaniu w serwisie, konto zostanie przyłączone do panelu administracyjnego, a aplikacja pobierze wszystkie dane. W nazwie konta wyświetlany jest login użytkownika Allegro, który można zmienić na dowolną nazwę, po przejściu na szczegóły konta .

Wskazówka
Allegro udostępnia również swoim użytkownikom serwis testowy, w którym można wypróbować wystawianie ofert bez ponoszenia kosztów. W związku z tym niezbędne jest założenie konta w serwisie allegro.pl.allegrosandbox.pl. Następnie w trakcie dodawania nowego konta w panelu administracyjnym e-Sklepu należy zaznaczyć parametr Tryb testowy.

Po podłączeniu Konta Allegro do panelu administracyjnego, możesz je uaktywnić, zmienić nazwę konta wyświetlaną w aplikacji, usunąć konto (jeśli żadna oferta nie jest powiązana z towarem w aplikacji e-Sale), pobrać Token REST API, uzupełnić obowiązkowe parametry wprowadzone przez serwis Allegro oraz zmienić swoje dane adresowe. Dodatkowo istnieje możliwość wybrania domyślnej kategorii dla zintegrowanego konta Allegro. Podczas dodawania nowej oferty będzie podpowiadała się jako kategoria domyślna. W konfiguracji konta Allegro istnieje możliwość wybrania cennika dla wystawianych towarów na ofertach Allegro. Cena domyślna automatycznie jest ustawiona na Domyślna, jednak można ustawić inny cennik skonfigurowany po stronie systemu ERP, wykonać synchronizację i nowy cennik pojawi się na liście wyboru w konfiguracji.

Wskazówka
W momencie kiedy login konta Allegro jest nieaktywny (suwak jest w pozycji Wyłączony) wówczas nie są pobierane zamówienie Allegro. Zamówienia są pobierane tylko dla aktywnego konta Allegro.

W szczegółach konfiguracji konta Allegro widoczne jest pole, gdzie można określić datę i godzinę, od której mają zostać pobrane (ręcznie lub przez automat) zamówienia. Opcja konfiguracji daty pobierania zamówienia dotyczy tylko nowych loginów i jest dostępna przez 7 dni od daty dodania konta Allegro w panelu administracyjnym e-Sale.

Blokada konta Allegro – jeżeli konto Allegro zostanie zablokowane, wówczas w panelu administracyjnym konto zostanie wyłączone. Konto zostanie również wyłączone w przypadku braku możliwości odświeżenia tokenów. W pozostałych przypadkach konto nie zostanie zablokowane, natomiast obsługa e-Sale zostanie poinformowana o tym fakcie komunikatem przy próbie wykonania działania nieuprawnionego na zablokowanym koncie (np. wystawienie aukcji).

Komunikat o dezaktywacji konta Allegro w Dzienniku zdarzeń na zakładce Oferty będzie ukrywany po 30 dniach.

Zamówienia

W sekcji Zamówienia dostępne są parametry:

  • Twórz automatycznie zamówienia do oferty–  po włączeniu parametru, zamówienia opłacone będą automatycznie przekształcane do zamówień,
  • Wysyłaj powiadomienia e-mail do zamówień z Allegro – po włączeniu parametru, będą wysyłane wiadomości dotyczące zmiany stanu zamówienia oraz wiadomości z fakturą po dodaniu faktury dla zamówień pochodzących z Allegro,
  • Powiąż automatycznie towary do oferty – po włączeniu parametru, oferty zostaną automatycznie powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sale. Parametr łączy oferty wystawione w serwisie Allegro z towarami z aplikacji przy wykorzystaniu kodu EAN. W związku z tym, aby nastąpiło powiązanie z towarem kod EAN na ofercie Allegro musi zgadzać się z kodem EAN dostępnym na karcie towaru w systemie ERP. Wiązanie oferty z towarem następuje na podstawie zdarzeń z dzienników allegro od chwili włączenia parametru, jeśli dla ofert nie ma w danym momencie zdarzenia w dzienniku allegro to oferta nie zostanie powiązana. W takim przypadku na ofercie musi nastąpić jakaś zmiana, na przykład zakup, anulowanie płatności, realizacja dopłaty itp.

Wiadomości e-mail wysyłane są jeśli w panelu administracyjnym, w konfiguracji wiadomości w polu Do wybrany jest tylko Klient. W przeciwnym wypadku, aby wiadomość została dostarczona należy dodatkowy adres e-mail z pola Do dodać do dodatkowych adresów na koncie Allegro. Przypominamy jednak, że treści wysyłanych wiadomości muszą być zgodne z regulaminem Allegro.

Wskazówka
Od wersji 2021 w obszarze Allegro wprowadzono możliwość wyświetlania obrazków dodanych w postaci linków na liście ofert, szczegółach ofert oraz na zamówieniach w panelu administracyjnym e-Sale.

Kontrola stanów magazynowych w Allegro

W sekcji Kontrola stanów magazynowych w Allegro dostępne są parametry:

  • Kontroluj stany magazynowe dla oferty Allegro – po włączeniu parametru możliwe jest synchronizowanie stanów magazynowych ze stanami towarów dostępnymi na ofertach,
  • Zwiększ ilość na ofertach po synchronizacji z ERP – po włączeniu parametru będzie zwiększana ilość towarów na ofertach w chwili kiedy podczas synchronizacji przyjdzie informacja o zwiększonej ilości dostępnych towarów,
  • Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu – po włączeniu parametru oferta zostanie automatycznie wznowiona do 60 dni od jej zakończenia, pod warunkiem, że włączona jest kontrola stanów magazynowych w Allegro i dostępny będzie stan magazynowy towaru w systemie ERP. Oferta zostanie wówczas wznowiona pod tym samym numerem. Jeśli parametr globalny Wznów ofertę automatycznie po jej zamknięciu jest włączony to na szczegółach każdej oferty dostępny jest również parametr Nie wznawiaj oferty automatycznie po jej zamknięciu, pozwalający na wykluczenie ze wznawiania pojedynczych ofert. Domyślnie parametr ten ustawiony jest na ‘Wł’ włączony. Jeśli chcesz aby oferta wznawiała się automatycznie po jej zamknięciu należy przełączyć parametr na ‘Wył’ wyłączony.
  • Wznów ofertę z aktualną ceną towaru – po włączeniu parametru oferta będzie wznawiana ręcznie lub automatycznie z aktualną ceną towaru.

Wznawianie oferty możliwe jest tylko dla ofert‘zakończonych’ z formatem sprzedaży ‘Kup teraz (bez licytacji)’.

Dodatkowa informacja „! Wymaga kont produkcyjnych” jest widoczna, ponieważ kontrola stanów magazynowych nie działa na kontach testowych Allegro założonych w serwisie sandbox dostępnym pod adresem: allegro.pl.allegrosandbox.pl.

Kontrahenci

W sekcji Kontrahenci dostępne są parametry, po włączeniu których przesyłane będą karty kontrahenta do systemu ERP w zależności od uzupełnionego numeru NIP.

Zamówienia z serwisu Allegro domyślnie trafiają do systemu ERP jako złożone przez kontrahenta nieokreślonego. Po zaznaczeniu parametru Przesyłaj kartę kontrahenta do systemu ERP, w sklepie utworzy się nieaktywna karta użytkownika (niezależnie od tego, czy kontrahent podał NIP czy nie) na podstawie danych z zamówień Allegro i zostanie ona przesłana do systemu ERP wraz z zamówieniem.

Jeżeli włączony jest parametr: Przesyłaj kartę kontrahenta do systemu ERP, to w systemie ERP utworzy się kartoteka kontrahenta z zakodowanym adresem e-mail. W takim przypadku, po synchronizacji mogą się przestać mapować kontrahenci (w szczególności, jeżeli w systemie ERP zaznaczono mapowanie wyłącznie po adresie e-mail). Należy również zwrócić uwagę przy wysyłaniu wiadomości z poziomu systemu ERP, czy nie są one przesyłane do Allegro na zakodowane adresy e-mail, a nie do właściwych odbiorców.

Zaznaczenie parametru Przesyłaj do systemu ERP tylko kartę kontrahenta zawierającą numer NIP spowoduje, że w synchronizacji zostaną przesłane dane tylko tych kontrahentów, którzy podali w zamówieniu Allegro swój numer NIP, a w systemie ERP utworzy się na tej podstawie kartoteka kontrahenta (lub w sytuacji włączonego mapowania – zostanie połączona z istniejącą w systemie ERP kartoteką).

Wskazówka
Od wersji 2021 w panelu administracyjnym na liście kontrahentów dodana została nowa kolumna Typ kontrahenta z dostępnymi statusami KrajowyWewnątrzunijny oraz Pozaunijny.
Wskazówka
Od wersji 2021 w panelu administracyjnym e-Sale dodano także możliwość eksportu do pliku w formacie csv oraz xml listy kontrahentów. Można wyeksportować zaznaczone elementy, bieżący widok listy lub całą listę.

Ceny w Allegro

W sekcji Ceny w Allegro dostępny jest parametr Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w e-Sale, po włączeniu którego ceny na ofertach będzie zmieniana automatycznie, jeśli podczas synchronizacji z systemem ERP została przesłana nowa cena towaru, zgodnie z cennikiem powiązanym z kontem Allegro.

Po włączeniu parametru w konfiguracji Allegro, na szczegółach ofertach Allegro dodany jest również parametr Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w e-Sale, pozwalający na wykluczenie ze zmiany ceny poszczególnych ofertach. Na nowo dodawanych ofertach parametr ten jest automatycznie włączony na Tak, natomiast na ofertach już istniejących parametr jest ustawiony na Nie. Podczas wznawiania ofert, której powiązanie z towarem w sklepie nastąpiło po włączeniu w konfiguracji parametru Zmień cenę na ofercie po zmianie ceny w e-Sale,  również parametr na szczegółach oferty będzie włączony na Tak.

Czy ten artykuł był pomocny?