Jakie są możliwości wiązania towaru z ofertą Allegro ?

Powiązanie ofert Allegro z towarami przesłanymi z systemu ERP do aplikacji Comarch e-Sale jest niezbędne do przetwarzania ofert i tworzenia zamówień z zamówienia Allegro za pośrednictwem Comarch e-Sale oraz systemu ERP.

W Comarch e-Sale dostępne są dwa sposoby umożliwiające masowe wiązanie ofert Allegro z towarami:

  • automatyczne wiązanie poprzez kod EAN lub kod towaru. Po włączeniu parametru Powiąż automatycznie towary do oferty– oferty Allegro zostaną automatycznie powiązane z towarami przesłanymi do aplikacji Comarch e-Sale. Parametr łączy oferty wystawione w serwisie Allegro z towarami z aplikacji przy wykorzystaniu kodu EAN lub kodu towaru. W związku z tym, aby nastąpiło powiązanie z towarem, kod EAN lub kod towaru dodany na ofercie Allegro musi zgadzać się z kodem dostępnym na karcie towaru w systemie ERP. Parametr dostępny jest w panelu administracyjnym aplikacji, w menu Integracje/ Allegro w sekcji Oferty. Wiązanie ofert z towarem następuje na podstawie zdarzeń z dzienników Allegro od chwili włączenia parametru, jeśli dla oferty nie ma w danym momencie zdarzenia w dzienniku Allegro to oferta nie zostanie powiązana. W takim przypadku na aukcji musi nastąpić jakaś zmiana, na przykład zakup, anulowanie płatności, realizacja dopłaty itp.

 

 

  • seryjne wiązanie poprzez import pliku CSV. Z poziomu listy aukcji w menu Marketplace/Allegro/Oferty dostępna jest operacja Powiąż seryjnie oferty, która umożliwia seryjne powiązanie oferty z towarem w aplikacji e-Sale poprzez import pliku CSV zawierającego numer oferty oraz kod towaru w systemie ERP. Plik, który importujesz powinien zawierać dwie kolumny: Numer oferty oraz Kod towaru.
Jeśli kody towarów w importowanym pliku CSV zawierają znaki: ; ” +, ‚ \, wówczas znaki te powinny być ujęte:
  • w pojedynczym cudzysłowie, na przykład „KOD”, w przypadku edycji pliku z programie Microsoft Excel,
  • w potrójnym cudzysłowie, na przykład ”””KOD TOWARU”””, w przypadku edycji pliku w notatniku.

 

Czy ten artykuł był pomocny?