Obsługa zamówień Allegro

Zamówienia

Lista zamówień dostępna jest w panelu administracyjnym Comarch e-Sale w zakładce Allegro/Zamówienia.


Zamówienia z oferty Allegro prezentowane są na zakładkach:

   • Do realizacji,
   • Zrealizowano.

Allegro wprowadziło maskowanie adresów e-mail użytkowników na zamówieniach. Na zamówieniach są one widoczne w postaci zakodowanej, np.: gryhw6x1j+50aed1521@user.allegrogroup.pl. W panelu administracyjnym Comarch e-Sale we wszystkich zakładkach, gdzie widoczne jest złożone zamówienie z Allegro widoczny będzie zakodowany adres e-mail. Dla każdego zamówienia pochodzącego z Allegro adres e-mail kupującego będzie maskowany w unikalny sposób. To oznacza, iż w sytuacji, kiedy ten sam klient złoży u danego sprzedawcy kilka zamówień, za każdym razem jego adres e-mail będzie inaczej zakodowany (zamaskowane adresy nie będą się powtarzały).

Wskazówka
Od wersji 2021 dodano wyświetlanie numeru telefonu odbiorcy przesyłki na szczegółach zamówienia z Allegro w panelu administracyjnym e-Sale. Numer telefonu widoczny jest na szczegółach zamówienia, na zakładce Dostawa i płatność w sekcji Wysyłka na adres.

Wskazówka
Od wersji 2021.1 w Comarch e-Sale została wprowadzona obsługa zamówień z Allegro z odroczoną formą płatności dla firm.

 

Zamówienia na zakładce Do realizacji

W zakładce Do realizacji, dostępna jest lista zamówień z ofert Allegro. Po dodaniu nowego konta Allegro w panelu aplikacji e-Sale pobierane są wszystkie zamówienia, które zostały złożone od czasu przyłączenia konta Allegro (także te niepowiązane z ofertami w aplikacji).

Zamówienia podświetlone na szaro pochodzą z ofert, które nie są powiązane z towarami udostępnionymi w aplikacji Comarch e-Sale, w związku z czym nie będą przekształcane do zamówień.

Na liście zamówień do realizacji dostępne są następujące kolumny:

 • ID – zamówienia,
 • numer oferty Allegro (z polem do wyszukiwania),
 • status – zamówienia (z możliwością filtrowania po statusach: rozpoczęta, anulowana, zakończona),
 • wartość zamówienia z kosztami przesyłki,
 • data sprzedaży (z polem do wyszukiwania),
 • numer zamówienia Allegro (z polem do wyszukiwania),
 • status zamówienia Allegro (z możliwością filtrowania po statusach),
 • login Allegro – nazwa konta Allegro, z którego wystawiona była oferta powiązana z danym zamówieniem.

W celu ułatwienia korzystania z operacji dostępnych na liście zamówień Do realizacji wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list ofert oraz zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

W aplikacji Comarch e-Sale dostępne są dwa sposoby przekształcania zamówień z allegro do zamówień w e-Sale:

 • automatycznie, przy zastosowaniu opcji Twórz automatycznie zamówienia do oferty– parametr dostępny jest w menu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ Allegro. Po włączeniu parametru, zamówienia opłacone będą automatycznie przekształcane do zamówień w e-Sale,
  Wskazówka
  Dla zakupów zrobionych od 8 listopada 2021 r. Klient ma 14 dni kalendarzowych na opłacenie zamówienia przelewem tradycyjnym.
 • ręcznie, przy pomocy opcji Stwórz zamówienia – przycisk widoczny jest na zakładce Do realizacji, jeśli nie jest włączone automatyczne tworzenie zamówień do ofert.
Uwaga
Opcja Stwórz zamówienia nie pozwala na tworzenie zamówień dla pojedynczych zamówień z listy Jest to globalne ustawienie, które działa dla wszystkich spełniających warunki zamówień.
Wskazówka
Od wersji 2020.3 podczas tworzenia zamówienia brane są pod uwagę zamówienia z ostatnich 10 dni.

Do zamówień przekształcane są tylko zamówienia ze statusem Zakończona, które są powiązane z towarem w aplikacji Comarch e-Sale – zamówienia podświetlone na biało.

Zamówienia niezrealizowane, widoczne na zakładce Do realizacji pomniejszają stany magazynowe towarów. Dodatkowo stany magazynowe pomniejszane są o zamówienia ze statusem oczekuje na potwierdzenie sklepu oraz oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności.

Na szczegółach zamówienia widoczne są takie informacje jak:

 • numer zamówienia,
 • status,
 • numer oferty Allegro z której pochodzi zamówienie,
 • login sprzedawcy oraz adres serwisu,
 • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem oferty, z której zostały kupione, ilość zamówionych towarów wraz z ceną, wartość zamówienia, koszt przesyłki oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
 • sekcja Kupujący, w której widoczne są dane kupującego (z Allegro z menu Konto/ Ustawienia/ Dane konta/ Informacje o firmie i o koncie),  jeśli są uzupełnione na koncie Allegro, login kupującego, zamaskowany adres e-mail oraz numer telefonu,
 • sekcja Odbiorca, w której wyświetlony jest adres wysyłki (w polu Dane odbiorcy przesyłki w Allegro) podany przez kupującego podczas składania zamówienia,
 • sekcja Płatność, w której widoczna jest zapłacona kwota, forma płatności, status płatności wraz z datą i godziną wykonania płatności (w przypadku płatności online) oraz identyfikator płatności,
 • sekcja Dostawa, w której widoczny jest koszt dostawy, sposób dostawy, informacje dotyczące wybranego przez kupującego punktu odbioru. ilość paczek oraz informacja czy sposób dostawy wybrany przez kupującego jest formą dostawy SMART. W
 • sekcja Faktura dla, jeżeli podczas składania zamówienia w Allegro Klient wybrał opcję, że chce otrzymać fakturę, to wówczas pojawią się tutaj dane podane w polu Dane do faktury,
 • sekcja Dopłata, w której widoczne są: identyfikator płatności, forma płatności oraz kwota dopłaty. Sekcja ta widoczna jest jeśli dopłata do zamówienia została wykonana przed przekształceniem transakcji do zamówienia. Jeśli dopłata została wpłacona po stworzeniu zamówienia sekcja ta nie jest wyświetlana.

Na transakcjach i zamówieniach w Comarch e-Sale liczba znaków prezentowanych w polach imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres, jest zgodna z ilością znaków możliwą do wprowadzenia podczas składania zamówienia w serwisie Allegro.pl oraz wynosi:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy wyświetlane jest do 64 znaków,
 • adres przyjmuje do 150 znaków.

Przy użyciu opcji Pobierz można pobrać do sklepu zamówienie podając numer zamówienia z Allegro.

Przycisk Anonimizuj, widoczny po zaznaczeniu wybranej oferty umożliwia wykonanie anonimizacji danych osobowych Nadawcy i Odbiorcy w sklepie z wybranego zamówienia. Po wykonaniu operacji anonimizacji dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte, a zamówienie zostanie automatycznie przeniesione na zakładkę Zrealizowano.

Zamówienia dostępne na zakładce Do realizacji można anulować przed przekształceniem do zamówienia. Po zaznaczeniu wybranego zamówienia na liście pojawi się opcja Anuluj zamówienie. Możliwe jest seryjne anulowanie zaznaczonych zamówień. Anulowanie zamówień powoduje, że zostają odblokowane stany magazynowe (towarów z tego zamówienia). Takie zamówienie może być potem realizowana wyłącznie po stronie Allegro.

Zamówienia na zakładce Zrealizowano

W zakładce Zrealizowano, prezentowana jest lista zamówień z allegro z których zostały utworzone zamówienia w e-Sale , zamówienia zanonimizowane oraz zamówienia anulowane.

Po zaznaczeniu na liście wybranego zamówienia na zakładce Zrealizowano dostępna jest opcja Anonimizuj, umożliwiająca wykonanie anonimizacji danych osobowych Kupującego i Odbiorcy w sklepie z wybranego zamówienia. Po wykonaniu operacji anonimizacji dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte.

W celu ułatwienia korzystania z operacji dostępnych na liście zamówień Zrealizowanych wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list ofert oraz zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

Na liście zamówień zrealizowanych dostępne są następujące kolumny:

 • ID – zamówienia,
 • numer oferty Allegro (z polem do wyszukiwania),
 • status – zamówienie (z możliwością filtrowania po statusach: rozpoczęta, anulowana, zakończona),
 • wartość zamówienia z kosztami przesyłki,
 • data sprzedaży (z polem do wyszukiwania),
 • numer zamówienia w sklepie,
 • numer zamówienia Allegro (z polem do wyszukiwania),
 • status zamówienia Allegro (z możliwością filtrowania po statusach),
 • login Allegro – nazwa konta Allegro, z którego wystawiona była aukcja powiązana z daną zamówienia.

Po przejściu na szczegóły zamówienia widoczne są:

 • numer zamówienia,
 • status,
 • data utworzenia zamówienia,
 • numer aukcji Allegro z której pochodzi zamówienie wraz z przyciskiem Przejdź do oferty, po kliknięciu w który zostaniesz przeniesiony na szczegóły ofertyw menu Allegro/ Oferty,
 • login sprzedawcy oraz adres serwisu,
 • numer zamówienia w sklepie wraz z przyciskiem Przejdź do zamówienia, po kliknięciu w który zostaniesz przeniesiony na szczegóły zamówienia w menu Sprzedaż/ Zamówienia,
 • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem oferty, z której zostały kupione, ilość zamówionych towarów wraz z ceną, wartość zamówienia, koszt przesyłki oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
 • sekcja Kupujący, w której widoczne są dane kupującego (z Allegro z menu Konto/ Ustawienia/ Dane konta/ Informacje o firmie i o koncie),  jeśli są uzupełnione na koncie Allegro, login kupującego, zamaskowany adres e-mail oraz numer telefonu,
 • sekcja Odbiorca, w której wyświetlony jest adres wysyłki (w polu Dane odbiorcy przesyłki w Allegro) podany przez kupującego podczas składania zamówienia,
 • sekcja Płatność, w której widoczna jest zapłacona kwota, forma płatności, status płatności wraz z datą i godziną wykonania płatności (w przypadku płatności online) oraz identyfikator płatności,
 • sekcja Dostawa, w której widoczny jest koszt dostawy, sposób dostawy, informacje dotyczące wybranego przez kupującego punktu odbioru. ilość paczek oraz informacja czy sposób dostawy wybrany przez kupującego jest formą dostawy SMART,
 • sekcja Faktura dla, jeżeli podczas składania zamówienia w Allegro Klient wybrał opcję, że chce otrzymać fakturę, to wówczas pojawią się tutaj dane podane w polu Dane do faktury,
 • sekcja Dopłata, w której widoczne są: identyfikator płatności, forma płatności oraz kwota dopłaty. Sekcja ta widoczna jest jeśli dopłata do zamówienia została wykonana przed przekształceniem transakcji do zamówienia. Jeśli dopłata została wpłacona po stworzeniu zamówienia sekcja ta nie jest wyświetlana.

Od wersji 2020.3 umożliwiono automatyczną wysyłkę do Allegro następujących statusów zamówienia z panelu e-Sale:

 • W realizacji – jest wysyłany po pobraniu do panelu e-Sale zamówienia Allegro,
 • Do wysłania – jest wysyłany, jeżeli zamówienie otrzyma status: potwierdzone,
 • Wysłane – jest odsyłany, jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane,
 • Anulowane – jest wysyłany, jeżeli zamówienie zostanie anulowane.

Od wersji 2021.1 w Comarch e-Sale wprowadzono zapisywanie i przesyłanie informacji z jakiej oferty sprzedaży pochodzi zamówienie. Informacja ta jest zapisywana i przesyłana podczas synchronizacji do systemu ERP w elemencie zamówienia. Pole zostało dodane w celu umożliwienia wiązania elementów oferty z elementami zamówienia w systemie ERP.

Obecnie funkcja nie jest jeszcze obsługiwana przez żaden z systemów ERP.

Od wersji e-Sale 2021.5 przy wyborze opcji odbioru w salonikach Kolportera na szczegółach zamówienia o statusie Do realizacji/Zealizowano na zakładce Dostawa i płatność w sekcji Dostawa widoczna jest dokładna nazwa i adres punktu odbioru osobistego

Od wersji 2022 w panelu administracyjnym na zamówieniach Allegro, na których wybrano opcję dostawy do punktu odbioru DPD wyświetlana jest pełna informacja odnośnie wybranego punktu wraz z adresem. Dane te są również przesyłane do systemu Comarch ERP, przy czym wyświetlanie tych informacji po synchronizacji zależy od obsługi tej funkcji na zamówieniu przez system ERP.

Od wersji 2022 adresy zawierające dodatkowe opisy, wskazówki, długie treści nie będą dzielone podczas synchronizacji z systemami ERP, a cały adres będzie znajdował się w jednym polu „Ulica” – dokładnie tak, jak zostało wprowadzone w serwisie Allegro. Przykładowe adresy, których dotyczy opisywana zmiana:

 • Aleja 1000 lecia 12/10,
 • Osiedle 1000-lecia 20/2,
 • Ul. Krakowska 12 (Domofon nie działa, proszę wejść kodem xxx xxx),
 • Ul. Słoneczna 124 – Centrum Handlowe X – stoisko ABC,
 • I wiele innych rozbudowanych adresów, jakie Klienci podają w formularzu dostawy.

 

Zmiana statusu zamówienia i wysyłanie powiadomień e-mail

Od wersji 2021 wprowadzono zmianę statusów zamówień w Allegro, gdy zmieni się status zamówienia w e-Sale do 60 dni od daty zamówienia. Zmiana dotyczy również powiadomień e-mail, które mogą być wysyłane do zamówień z Allegro. Po włączeniu funkcji wysyłania powiadomień e-mail do zamówień z Allegro, powiadomienia dotyczące zmiany statusu są również wysyłane do 60 dni od daty zamówienia. Zmiana statusu zamówienia w e-Sale następuje po anulowaniu zamówienia w panelu administracyjnym lub po realizacji zamówienia w systemie ERP.

Dodawanie numeru listu przewozowego

Od 1.02.2019 Allegro wymaga podania numeru listu przewozowego na zamówieniach. Numer listu przewozowego można dodać w Panelu administracyjnym Comarch e-Sale w menu Sprzedaż/ Zamówienia. Instrukcja dodawania numeru listu została opisana w artykule dotyczącym Numeru listu przewozowego.

Po dodaniu do zamówienia pochodzącego z Allegro numeru listu przewozowego, numer przesyłany jest do serwisu Allegro. Obecnie numery listów przewozowych wysyłane są do zamówień, jeśli od zamówienia na Allegro nie minęło więcej niż 60 dni.

Od 26 marca 2019 r. Allegro wprowadziło na zamówienia maskowanie adresów e-mail użytkowników. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Allegro zostało wyłączone wysyłanie wiadomości dotyczących zamówień(o zmianie statusu zamówienia, płatności, dostawy i listu przewozowego do Allegro) dla zamówień pochodzących z aukcji. Więcej informacji dostępnych jest w artykule Allegro – maskowanie adresów e-mail użytkowników. Wszystkie wiadomości dotyczące zamówień (zmiana statusu zamówienia, dodanie listu przewozowego, dodanie faktury) są wysyłane za pośrednictwem serwerów Allegro.

Allegro wprowadziło maskowanie adresów e-mail użytkowników na zamówieniach z allegro. Na zamówieniach w e-sklepie są one widoczne w postaci zakodowanej, np.: gryhw6x1j+50aed1521@user.allegrogroup.pl. W panelu administracyjnym Comarch e-Sale we wszystkich zakładkach, gdzie widoczne jest złożone zamówienie z Allegro widoczny będzie zakodowany adres e-mail.

Dla każdego zamówienia pochodzącego z Allegro adres e-mail kupującego będzie maskowany w unikalny sposób. To oznacza, iż w sytuacji, kiedy ten sam klient złoży u danego sprzedawcy kilka zamówień, za każdym razem jego adres e-mail będzie inaczej zakodowany (zamaskowane adresy nie będą się powtarzały).

Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy

Wskazówka
Od wersji 2021 wprowadzono mapowanie punktów odbioru osobistego utworzonych w e-Sale z punktami dodanymi w serwisie Allegro.

Na liście punktów odbioru osobistego w menu Ustawienia/ Odbiór osobisty w punkcie dodana została operacja Wyślij / Usuń z Allegro, widoczna po zaznaczeniu na liście wybranego punktu. Wysyłanie oraz usuwanie punktów działa tylko dla aktywnych kont Allegro. Na liście punktów odbioru zostały dodane również nowe kolumny: Wysłano do Allegro, Formy płatności, Kontakt przed odbiorem oraz Do odbioru w ciągu (dni).

Na formularzu dodawania nowego punktu odbioru osobistego zostały dodane nowe pola: Formy płatności, Kontakt przed odbiorem oraz Do odbioru w ciągu (dni). Pola województwo oraz szerokość/długość geograficzna są wymagane, ponieważ punkty odbioru osobistego w Allegro są prezentowane przy użyciu mapy.

Po utworzeniu punktu, na szczegółach dostępna jest opcja Więcej (trzy kropki w prawym górnym rogu) w której również dostępna jest operacja Wyślij / Usuń z Allegro. Po wysłaniu punktu do serwisu Allegro pojawi się osobna zakładka z podglądem wysłanych danych.

Czy ten artykuł był pomocny?