Oferty

Spis treści

Oferty

Wszystkie oferty wystawione na koncie w serwisie Allegro, które podłączone jest do aplikacji Comarch e-Sale widoczne są w panelu administracyjnym, w menu Allegro/ Oferty.

Pobieranie informacji działa w trybie online, czyli wszystkie zmiany na bieżąco aktualizowane są w panelu administracyjnym aplikacji Comarch e-Sale.

Na liście ofert wyświetlane są na dwa sposoby:

   • oferty z białym tłem – oferty wystawione za pośrednictwem konta skonfigurowanego w panelu administracyjnym e-Sale lub wystawione w serwisie Allegro, ale powiązane z towarem udostępnionym w aplikacji. Możliwe jest powiązanie kilku ofert z tym samym towarem,
   • oferty szare – wystawione bezpośrednio w Allegro lub w innym programie, w którym skonfigurowano dane konto Allegro. Oferty tego typu nie są powiązane z towarami dostępnymi w aplikacji Comarch e-Sale.

W celu ułatwienia korzystania z operacji dostępnych na liście ofert jest „pływające menu” dla aktywnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list ofert oraz zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

Nad listą ofert, po lewej stronie dostępne są przyciski:

 • Dodaj – umożliwia dodanie nowej oferty. Dodawanie ofert Allegro zostało opisane w artykule Wystawienie oferty Allegro.
 • Powiąż seryjnie oferty– umożliwia seryjne powiązanie oferty z Twoim towarem poprzez import pliku CSV zawierającego numer oferty oraz kod towaru w systemie ERP. Plik, który importujesz powinien zawierać dwie kolumny: Numer oferty oraz Kod towaru w systemie ERP. Plik, który importujesz powinien zawierać dwie kolumny: Numer oferty oraz Kod towaru. Jednorazowo można powiązać max 100 aukcji za pomocą pliku CSV.
 • Operacje grupowe – skupia wszystkie oferty , które mogą być wykonywane jednocześnie dla wielu zaznaczonych ofert. Dostępne są tam następujące opcje: wystaw, zmień cenę, zakończ, usuń, wznawiaj/nie wznawiaj, zmieniaj/ nie zmieniaj ceny/ powiąż ofertę, prześlij kod towaru oraz aktualizuj.
  Jeśli kody towarów w importowanym pliku CSV zawierają znaki: ; ” , ‘ \, wówczas znaki te powinny być ujęte:

 • w pojedynczym cudzysłowie na przykład “KOD\TOWARU”, w przypadku edycji pliku z programie Microsoft Excel,
 • w potrójnym cudzysłowie, na przykład “””KOD\TOWARU”””, w przypadku edycji pliku w notatniku.

W prawym górnym rogu listy dostępne są przyciski: Eksport do pliku oraz Kolumny.

Przy użyciu funkcji Eksport do pliku można wykonać eksport listy oferty z zakresem danych:

 • Zaznaczone elementy – wybrane oferty zaznaczone na liście,
 • Bieżący widok – wszystkie oferty , które się widoczne w bieżącym widoku. Na dole listy ofert dostępna jest opcja Pokaż, umożliwiająca zmianę liczby ofert widocznych w bieżącym widoku. Na liście może być pokazane 25, 50, 75, 100 lub 200 ofert.
 • Cała lista – wszystkie oferty dodane na koncie Allegro.
Eksport może być wykonany do plików z formatem:
 • CSV,
 • XML.

Przycisk Kolumny umożliwia dowolne wybranie do 8 kolumn, które będą widoczne na liście ofert dla obsługi aplikacji e-Sale. Dodatkowo w tym polu dostępna jest również opcja Przywróć ustawienia domyślnepozwalająca na powrót do ustawień początkowych kolumn, widocznych na liście ofert Allegro.

Widoczne mogą być kolumny:

   • Obrazek,
   • Numer oferty,
   • Tytuł, w której wyświetlany jest tytuł, kategoria oraz adres URL oferty,
   • Cena oferty,
   • Data rozpoczęcia,
   • Data zakończenia,
   • Status,
   • Kategoria,
   • Kod towaru,
   • Adres URL oferty,
   • Stan w magazynie (informuje o ilości towaru w magazynie e-Sklepu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
   • Cena wylicytowana,
   • Sprzedano (30 dni),
   • Obs.,
   • Wizyt (30 dni).
Na liście oferty możliwe jest również filtrowanie oferty. Oferty mogą być filtrowane po kolumnach:

   • Numer oferty,
   • Tytuł,
   • Status,
   • Kod towaru.

Po wyfiltrowaniu i przejściu na szczegóły oferty, po powrocie do listy filtr nadal jest aktywny, aż do momentu usunięcia lub zmiany preferencji.

Czy ten artykuł był pomocny?