Szablony ofert Allegro

Szablony ofert

Aplikacja Comarch e-Sale została tak zaprojektowana, aby wszystkie czynności związane ze sprzedażą w serwisie Allegro były dla właściciela proste, a przede wszystkim mało czasochłonne.

W zakładce Allegro/ Szablony ofert można dodawać szablony, które wpływają na przyśpieszenie procesu wystawiania nowej oferty. Przy użyciu tej funkcjonalności nie musisz przy każdym wystawianiu nowej oferty uzupełniać wszystkich danych. Wystarczy, że skorzystasz z przygotowanego szablonu.

Po przejściu na zakładkę Szablony ofert pojawi się panel, na którym dostępny jest przycisk pozwalający na dodanie nowego szablonu oraz wyświetlana jest lista przygotowanych szablonów ofert. Szablon, który jest ustawiony jako domyślny zaznaczony jest na liście kolorem zielonym.

Jeśli w panelu administracyjnym aplikacji e-Sale podłączone jest więcej niż jedno konto Allegro, wówczas dostępne będą zakładki z widocznymi loginami, na których należy dodawać szablony ofert osobno dla każdego konta Allegro.

Dodawanie szablonów ofert

W celu dodania nowego szablonu ofert należy kliknąć w pusty kafelek.

Pojawi się wówczas formularz, w którym należy uzupełnić nazwę szablonu, wybrać kategorię w serwisie Allegro oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem DODAJ.

Szablony ofert zostały rozbudowane o parametry wspólne dla wszystkich ofert jak również o parametry, które są zależne od kategorii Allegro, dlatego należy tworzyć osobne szablony dla poszczególnych kategorii towarowych.

Na szablonie ofert można:

 • zmienić nazwę szablonu,
 • zmienić kategorię przygotowywanego szablonu poprzez opcję Wybierz kategorię,
 • ustawić, czy szablon ma być domyślny (Tak / Nie),
 • wybrać format sprzedaży – Kup teraz (bez licytacji) / Oferta(z licytacją),
 • ustawić czas trwania ofrety, warunki reklamacji, zwrotów oraz informacji o gwarancjach,
 • uzupełnić opisu towaru w różnych wariantach, z wykorzystaniem zdjęć, makr i wstawek oraz wstawki HTML (@ProductAttributes@ – wyłącznie w nowym wierszu bez formatowania) umożliwiających pobieranie z systemu ERP informacji o towarze:
  • @ProductName@ – nazwa,
  • @ProductDescription@  – opis,
  • @ProductEAN@ – kod EAN,
  • @ProductCode@ – kod towaru,
  • @ProductSymbol@ – symbol,
  • @ProductWeight@ – waga,
  • @ProducerName@ – nazwa producenta,
  • @BrandName@ – nazwa marki,
  • @ProductAttributes@ – atrybuty towaru,
 • wybrać formę płatności (opcja wyboru rodzaju faktury lub braku faktury),
 • ustawić czas wysyłki zamówienia oraz wprowadzić dodatkowe informacji o dostawie,
 • wybrać stan towaru (nowy lub używany),
 • wskazać cennik dostaw i płatności skonfigurowany na koncie w serwisie Allegro,
 • wprowadzić lokalizację sprzedającego,
 • uzupełnić pozostałe parametry opisujące towar, dostępne na szablonie w zależności od wybranej kategorii.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać szablon za pomocą dyskietki.

Dodając opis oferty Allegro zarówno podczas tworzenia szablonu jak i podczas dodawania nowej oferty można korzystać tylko z określonych znaczników HTML zgodnych z zasadami serwisu Allegro takich jak:

  • styl tekstu (podstawowy tekst, nagłówek 1, nagłówek 2) – h1, h2,
  • pogrubienie – b,
  • lista wypunktowana – ul,
  • lista numerowana – ol,
  • element listy – li,
  • akapit – p.

Więcej informacji na temat opisu towaru dostępnych jest w artykule w Pomocy Allegro.

Wskazówka
Jeśli korzystasz w szablonie oferty z makra @ProductDescription@ pozwalającego na pobranie opisu z systemu ERP. To dla systemu ERP Optima, pobierany jest opis z karty towaru dodany na zakładce Dodatkowe lub e-Sklep. W przypadku, kiedy opis dodany jest na obu zakładkach na ofertę Allegro przenoszony będzie opis z zakładki e-Sklep z sekcji języki.
Wskazówka
W REST API nie jest obsługiwany format sprzedaży Sklep (bez licytacji) – dostępny wcześniej w WEB API dla kont o typie sklep. Opcja ta w nowym API została zastąpiona przez Kup teraz ze wskazaniem w polu Czas trwania opcji z listy: do wyczerpania zapasów.
Uwaga
W REST API zmianie uległ sposób wystawiania oferty w panelu e-Sale, w związku z czym skonfigurowanie cenników dostaw w Allegro jest niezbędne. Konfiguracja możliwa jest na koncie w Allegro w menu Ustawienia Sprzedaży/ Ustawienia dostawy w sekcji Cenniki dostaw – dodaj nowy cennik. Kieruje do tej lokalizacji przycisk Dodaj widoczny w szablonie aukcji w sekcji Dostawa, płatność.

Edycja szablonów aukcji

Po najechaniu na kafelek wybranego szablonu, pojawi się krótkie menu, w którym można za pomocą poszczególnych przycisków:

   • Edytuj – edytować szablon,
   • Domyślny – ustawić szablon jako domyślny,
   • Kopiuj – skopiować szablon, kopiowanie szablonu kopiuje kategorię,
   • Zmień kategorię – kategorię można zmienić w dowolnej chwili, podczas zmiany kategorii przebudowywany jest również formularz z uwzględnieniem pól nowej kategorii,
   • Usuń – usunąć szablon.

Wskazówka
Od wersji 2021 wprowadzono usuwanie zdjęć towaru z szablonu, jeśli na towarze nie ma zdjęcia o numerze wybranym na szablonie oferty.

Czy ten artykuł był pomocny?