Towary w e-Sale

Lista towarów

W panelu administracyjnym Comarch e-Sale dostępna jest lista towarów przesłanych do aplikacji. Jest ona widoczna w głównym menu, pod zakładką Towary. Na liście widoczne są towary udostępnione do e-Sale w systemie Comarch ERP:

Dostępne na liście kolumny to:

 • Identyfikator – numer kartoteki towaru w bazie systemu ERP. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment identyfikatora towaru oraz sortować wyniki.
 • Kod – kod towaru wprowadzony na karcie towaru w systemie ERP. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment kodu towaru oraz sortować wyniki.
 • Nazwa – nazwa towaru w systemie ERP przesyłana do e-Sale. Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment nazwy towaru.
 • Status – z informacją o statusie towaru (możliwe statusy: aktywny, nieaktywny i archiwalny). Kolumnę można filtrować wybierając z listy status. Status nieaktywny pojawia się dla towarów, które przestały być udostępniane do e-Sale lub zostały oznaczone w systemie ERP jako kartoteki nieaktywne, a w e-Sale są dodane zamówienia z tymi towarami.
 • Kategoria – przypisana do towaru grupa towaru (lub podgrupa). Kolumnę można filtrować, wpisując w pole pod nazwą kolumny fragment nazwy kategorii przypisanej do towaru.
 • Stan w magazynie – pozwala na kontrolę ilości towaru możliwego do wystawienia w serwisach aukcyjnych. Od wersji 2021.2. umożliwiono również na sortowanie według wartości od najniższej do najwyższej.
 • Kontrola stanów magazynowych (od wersji 2021.2.) – umożliwia ona filtrowanie towarów po wartościach Tak/ Nie.
 • Numer w systemie ERP (od wersji 2021.1) – Pokazuje informację o numerze towaru, pod jakim dana kartoteka jest zapisana w bazie systemu ERP (pole pdr_gidnumer).

Od wersji 2021 na liście towarów dodaliśmy pięć nowych kolumn:

 • cena netto oraz cena brutto (obie wraz z informacją o aktualniej walucie domyślnej)
 • stawka VAT
 • jednostka miary (domyślna)
Dodatkowo umożliwiliśmy wyświetlanie obrazka produktu na liście.
Nowością na liście jest także podgląd cen produktów w cennikach przesłanych z systemu ERP –  dostępne są wszystkie cenniki.

Wskazówka
Od wersji 2021 został zaimplementowany autocomplete na filtrach w panelu administracyjnym. Dzięki podpowiedziom wyszukiwania użytkownicy mogą sprawniej pracować na listach dostępnych w panelu e-Sale.
Wskazówka
Od wersji 2021 na listach w panelu administracyjnym dodaliśmy także informację o łącznej liczbie rekordów wyświetlanych na danej liście. Jest ona dostępna jako Licznik w stopce listy, w jej lewym rogu. Dodatkowo wprowadziliśmy „przypięty” suwak poziomy na poszczególnych listach. Dzięki temu suwak jest dostępny zawsze, bez konieczności przewijania listy do obszaru stopki.

Szczegóły towaru

Po kliknięciu na liście w wybrany produkt widoczne są następujące informacje (w trybie do odczytu) o danym towarze:

 • Kod towaru wraz ze statusem towaru,
 • Grafika – główne zdjęcie towaru (dodane jako pierwsze do karty towaru w systemie ERP),
 • W sekcji Towar – widoczne są: kod towaru, nazwa towaru, kod EAN, data dodania do e-Sale oraz data ostatniej aktualizacji przez system ERP.

Zasoby

Od  wersji 2021.5 na szczegółach towaru dostępna jest nowa sekcja Zasoby, prezentowane są na niej informacje:

 • tego, czy dla danego towaru jest włączona/ wyłączona kontrola stanów magazynowych. Informacja związana jest z opcją dostępną na karcie towaru w systemie ERP, która może wyłączyć dany towar spod kontroli stanów magazynowych w e-Sale. Parametr Kontrola stanów magazynowych może przyjmować wartości Tak/ Nie.
 • stanów towaru w e-Sale z uwzględnieniem źródła pochodzenia (system ERP lub hurtownie). Obok ilości towaru widoczna jest również jego podstawowa jednostka miary oraz data ostatniej aktualizacji.
 • rezerwacji danego towaru. W tej sekcji widoczna jest lista dokumentów, które pomniejszają stany magazynowe w e-Sale po synchronizacji (kontrola stanów magazynowych). Prezentowane są tam informacje odnośnie źródła pochodzenia dokumentu, jego numeru lub numeru aukcji Allegro (dla zamówień Allegro, które nie zostały jeszcze przekształcone do zamówień), data rezerwacji oraz ilość i jednostka miary.

Przykładowa baza towarów

Od wersji 2021.5 udostępniono opcję importu gotowej bazy przykładowych towarów. Dzięki temu nowi użytkownicy mogą zapoznać się z wachlarzem funkcji dostępnych w Comarch e-Sale jeszcze przed wprowadzeniem własnych produktów oraz bez konieczności posiadania systemu ERP. W nowo zamówionym sklepie, po wejściu do panelu administracyjnego wyświetli się komunikat:

Po użyciu przycisku Importuj dodane zostaną przykładowe towary wraz z ich charakterystyką oraz stanami magazynowymi. Opcja pomiń pozostawia sklep w dotychczasowej formie.
Komunikat pojawia się po każdym zalogowaniu do panelu administracyjnego, aż do momentu zaimportowania przykładowej bazy. Dopiero po usunięciu jej pojawi się możliwość synchronizacji z systemem ERP.

Uwaga
Import przykładowej bazy towarów jest jednorazowy, po jej usunięciu nie ma możliwości ponownego importu.

Czy ten artykuł był pomocny?