Transkcje i obsługa zamówień eBay

Jeśli na Twojej wystawionej ofercie eBay złożono ofertę kupna wtedy zostanie utworzone zamówienie.

Takie zamówienia trafiają automatycznie do panelu administracyjnego po wysłaniu ich przez serwis eBay.

Do obsługi transakcji służy obszar eBay/ Zamówienia.

Obszar zawiera listę zamówień, które pojawiają się po dokonaniu zakupów na wystawionej ofercie.

Na zakładce Do realizacji znajdują się wszystkie transakcje z których możesz utworzyć zamówienia.

Zamówienia możesz tworzyć ręcznie z listy używając przycisku Stwórz zamówienia lub włączyć automat do tworzenia zamówień z poziomu Ustawienia/ Ustawienia e-Sale/ eBay.

Uwaga
Uwaga: Zamówienia zostaną utworzone tylko i wyłącznie wtedy jeśli proces płatności został poprawnie zakończony po stronie eBay.

Utworzone zamówienie trafia na listę zamówień, a transakcja z której zostało wygenerowane zostanie przeniesiona na zakładkę Zrealizowano. Podczas najbliższej synchronizacji zamówienie zostanie przeniesione do systemu ERP, gdzie następuje dalszy proces realizacji zamówienia.

Wskazówka
Od wersji 2021 wprowadzono dla towarów, które mają wyłączoną kontrolę stanów magazynowych ograniczenie stanu magazynowego do 10 000 sztuk. Podczas dodawania ofert eBay z takim towarem, po zaznaczeniu opcji Wszystko w sekcji ze stanem magazynowym, w polu liczba sztuk będzie automatycznie ustawiana liczba 10 000.

Czy ten artykuł był pomocny?