Zamówienia

Lista zamówień

Obszar Zamówienia prezentuje listę zamówień złożonych do ofert wystawionych w panelu e-Sale. W celu przejścia do tego obszaru należy w Panelu administracyjnym wybrać z menu Sprzedaż i następnie Zamówienia.

 

 

 

Lista zamówień zawiera informacje przydatne dla sprzedawcy. Znajdują się na niej m.in. data zamówienia, stan realizacji, wartość brutto, koszty dostawy, sposób dostawy i inne.

gg

Zamówienia pojawiające się na liście mogą pochodzić z różnych serwisów aukcyjnych, między innymi z Allegro i e-Bay.

Administrator może dokonać wyboru zakresu prezentowanych informacji, poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, z której można wybrać te najpotrzebniejsze i ukryć pozostałe.

hh

Można również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Od wersji 2021 wprowadzono zmiany w nazwach:

   • Wyślij zamówienie do ERP – zostało zmienione na: Synchronizuj ponownie zamówienie do ERP,
   • Data wysyłki do ERP – zostało zmienione na: Data synchronizacji do ERP,
   • Data wysłania do ERP – zostało zmienione na: Data synchronizacji do ERP.
Wskazówka
Od wersji 2021.1 umożliwiono synchronizację zamówień z serwisu Allegro do systemu ERP złożonych przez kontrahenta, który jest zablokowany w Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Od wersji 2021.1. w panelu administracyjnym Comarch  w sekcji Sprzedaż/Zamówienia dodano nową kolumnę  o nazwie „Do zapłaty”, która wyświetla wartość zamówienia do opłacenia wraz z kosztami dostawy.

Dodawanie nowych zamówień

Na listę trafiają zamówienia składane przez klientów do ofert wystawionych z poziomu e-Sale. Administrator sklepu nie ma możliwości dodania zamówień z poziomu panelu administracyjnego.

 

Data doręczenia

Data doręczenia jest definiowana w systemie ERP i przesyłana podczas synchronizacji. W przypadku, kiedy nie jest możliwe zdefiniowanie takiej daty w systemie ERP, można zdefiniować ją ręcznie z poziomu panelu administracyjnego e-Sale.

Ustawienie daty doręczenia, odbywa się za pomocą przycisku Ustaw datę doręczenia.

Zakładka ta pozwala na zbiorcze ustawienie daty doręczenia dla wielu zamówień.

Anonimizuj

Anonimizacja polega na usunięciu danych kontrahenta z zamówienia. Można dokonać anonimizacji zamówień, które mają status zrealizowane. Proces ten jest nieodwracalny.

Dodaj numer listu przewozowego

Z poziomu listy zamówień można dodać numer listu przewozowego do zamówienia wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku, gdy na rozwijanej liście nie ma wskazanej firmy kurierskiej, można ją dodać wybierając opcję Inny. Spowoduje to dodanie nowego pola do wpisania nazwy kuriera.

Numer listu przewozowego oraz typ kuriera będzie widoczny w szczegółach zamówienia na zakładce Dostawa i płatność.

Szczegóły zamówienia

Po kliknięciu w wiersz danego zamówienia,  zostaje wyświetlony obszar z informacjami o zamówieniu i kontrahencie.
Szczegóły zamówienia można wydrukować za pomocą ikonki drukarki Drukuj dostępnej w nagłówku obszaru.

 

Poniżej znajdują się zakładki ze szczegółowymi danymi na temat:

 • pozycji zamówienia,
 • wybranego sposobu dostawy i płatności,
 • kontrahenta składającego zamówienie,
 • historii  zamówienia.
Wskazówka

Od wersji 2021.1 Comarch e-Sale umożliwiono dodawanie i wyświetlanie na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym więcej niż jednej faktury sprzedaży w formie pliku PDF, która została wystawiona w systemie ERP do zamówienia. Do tej pory na zamówieniu w e-Sale mogły być dostępne maksymalnie trzy dokumenty: faktura sprzedaży, faktura pro forma oraz korekta do faktury.

Uwaga
Aktualnie funkcja nie jest obsługiwana przez żaden system ERP.

Funkcje dodatkowe dla zamówień

Z poziomu szczegółów zamówienia można wykonać następujące funkcje dodatkowe dotyczące danego zamówienia m.in:

 • ponowne wysłanie zamówienia do systemu ERP, jeśli system ERP nie nadał numeru zamówienia,
 • wysłanie wiadomości e-mail do klienta,
 • ponowne wysłanie potwierdzenia złożonego zamówienia,
 • zmienienie danych klienta na zamówieniu,
 • potwierdzenia zamówień w szczególnych przypadkach (np brak informacji od systemu płatności online/ systemu ratalnego, brak potwierdzenia zamówienia przez klienta).
Funkcje dodatkowe dostępne są w nagłówku szczegółów zamówienia za pomocą przycisku Więcej Opcje dodatkowe i uzależnione są od statusu zamówienia.

Przebieg procesu zamówienia

Poniżej znajduje się uproszczony przebieg procesu zamówienia w Comarch e-Sale.

 • złożenie zamówienia przez klienta do oferty wystawionej z poziomu e-Sale,
 • pobranie zamówienia klienta z serwisu aukcyjnego jako zamówienie,
 • przekształcenie (ręczne lub automatyczne) pobranej zamówienia do zamówienia widocznego na zakładce Sprzedaż/Zamówienia,
 • synchronizacja zamówienia z systemem ERP,
 • realizacja zamówienia po stronie systemu ERP,
 • ponowna synchronizacja zrealizowanego zamówienia z e-Sale,
 • Zamówienie zrealizowane.

Wybrany przez Klienta sposobu dostawy i płatności jest zapisywany jako pozycja na zamówieniu. Zarówno koszt dostawy jak i płatność zapisywane są w kwocie netto i brutto. Systemy ERP będą importować te dane do zamówień (przykładowo RO).

Wskazówka

Od wersji 2021.1 umożliwiono import zamówień z systemu ERP, które nie mają pozycji: koszt dostawy i/lub koszt płatności. Po przesłaniu koszty te będą ustawiane jako elementy z wartością zero i tak  zostaną odsyłane w eksporcie do systemu ERP.

Zmiana statusu zamówienia

Zmiana statusu zamówienia w e-Sale dokonuje się po synchronizacji z systemem ERP.

W pierwszej kolejności system ERP potwierdza zamówienie, jako przyjęte do realizacji.

Następnie zamówienie po przetworzeniu oznaczane jest jako zrealizowane.

Eksport zamówień do pliku

Listę zamówień można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV.

Czy ten artykuł był pomocny?