Aktualizacja aplikacji i oprogramowania Comarch ERP

Aktualizacja aplikacji i oprogramowania Comarch ERP może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

  • aktualizacja tylko aplikacji Comarch HRM– jest wykonywana wtedy, gdy użytkownik posiada aktualną wersję oprogramowania Comarch ERP i na bieżąco wykonywane są synchronizacje poprzez usługę Serwisu Operacji Automatycznych – zmiana wersji aplikacji jest wykonywana jedynie po stronie serwera Comarch. Na czas aktualizacji dostęp do domeny zostaje tymczasowo ograniczony.
  • aktualizacja tylko oprogramowania Comarch ERP – w przypadku gdy na rynku udostępniona zostaje nowsza wersja oprogramowania Comarch ERP, użytkownik powinien przystąpić do aktualizacji na środowisku lokalnym. Po stronie serwera Comarch nastąpi wówczas aktualizacja równoległa, aby wersje baz danych były zgodne. Na czas aktualizacji dostęp do domeny zostaje tymczasowo ograniczony. Do przywrócenia dostępu wymagana jest pełna synchronizacja danych.
  • aktualizacja oprogramowania Comarch ERP i aplikacji Comarch HRM – jeśli na rynku jest udostępniona nowsza wersja oprogramowania ERP, która wymaga wyższej wersji aplikacji. Po aktualizacji na środowisku lokalnym użytkownika wykonywana jest aktualizacja zarówno oprogramowania Comarch ERP jak i aplikacji Comarch HRM na serwerach Comarch. Na czas aktualizacji dostęp do domeny zostaje tymczasowo ograniczony. Do przywrócenia dostępu wymagana jest pełna synchronizacja danych.

Przed aktualizacją oprogramowania Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR zaleca się weryfikację działania Serwisu Operacji Automatycznych pod kątem poprawnego wykonywania synchronizacji różnicowych zgodnie z ustawionym harmonogramem. Dane z aplikacji Comarch HRM, które nie zostaną przeniesione do lokalnej bazy przed aktualizacją oprogramowania, zostaną w późniejszym etapie usunięte – zgodnie z założeniem, że dane wpisane w bazie danych Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR są ważniejsze.

Uwaga
Podczas aktualizacji wersji programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR należy wykonać konwersję baz danych zgodnie z kreatorem, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu programu po jego aktualizacji.
Uwaga
Informacja o aktualizacji oprogramowania Comarch ERP na środowisku użytkownika jest przesyłana na serwer Comarch poprzez Serwis Operacji Automatycznych. Zaleca się, aby niezwłocznie po zakończeniu aktualizacji i wykonaniu konwersji baz zweryfikować działanie usługi.

Aktualizacja oprogramowania powinna być wykonywana przez użytkownika na bieżąco po udostępnieniu nowych wersji na Indywidualnych Stronach Klientów.

Po aktualizacji oprogramowania Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR synchronizacje różnicowe ulegają automatycznemu wyłączeniu. Harmonogram zostaje ustawiony na obowiązkową synchronizację pełną.

W tym czasie na serwerach Comarch wykonywana jest operacja wyrównania wersji bazy danych, a domena zostaje zablokowana na czas wykonywanej aktualizacji.

 

Po poprawnym zakończeniu synchronizacji pełnej dostęp do domeny zostaje automatycznie przywrócony, a na podany w zamówieniu adres mailowy wysyłana jest informacja o zakończonej aktualizacji. Użytkownicy mogą logować się do aplikacji.

Uwaga
Odtwarzanie kopii bazy danych synchronizowanej z Comarch HRM w modelu usługowym wykonywane z poziomu programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR powoduje wyłączenie automatycznych synchronizacji w harmonogramie usługi. Jest to celowe działanie programu. W takiej sytuacji Użytkownik powinien zdecydować, z której bazy danych będą wykonywane synchronizacje i uruchomić odpowiedni harmonogram.

Czy ten artykuł był pomocny?