Dodatkowa synchronizacja usługi

Synchronizacja danych kadrowych oraz danych binarnych możliwa jest również „na życzenie”, poza ustalonym harmonogramem. Operację można wykonać przyciskiem dostępnym z poziomu zakładki Narzędzia > Comarch HRM.

Dodatkową synchronizację należy traktować jako funkcję uzupełniającą harmonogram synchronizacji wykonywany poprzez Serwis Operacji Automatycznych (więcej o SOA: kliknij tutaj).

Pozwala ona na wykonanie dodatkowej synchronizacji w przypadku gdy zaistnieje potrzeba szybkiego przesłania danych do bazy w chmurze. Postęp synchronizacji dodatkowej jest wyświetlany na bieżąco w oknie programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR.

Przebieg dodatkowej synchronizacji zapisywany jest automatycznie do oddzielnego pliku tekstowego (od wersji 2017.2 programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR).

Pliki tekstowe zapisywane są w folderze użytkownika na lokalnym dysku – np. C:\Users\konto_uzytkownika\AppData\Roaming\Comarch\Opt!ma\Logs. Szybki dostęp do logów znajduje się w zakładce System pod ikoną .

Uwaga
Dodatkową synchronizację danych kadrowych powinien wykonać Operator będący użytkownikiem skrzynki pocztowej wskazanej w Comarch HRM. Wykonanie operacji przez Operatora nie będącego użytkownikiem skrzynki wiąże się z niewysłaniem powiadomień mailowych.

Czy ten artykuł był pomocny?