Kalendarz Użytkownika

Kalendarz użytkownika składa się z dwóch części:

  • Widok tygodniowy
  • Widok miesięczny

Część pierwsza to widok tygodnia (domyślnie bieżący z możliwością zmiany). Użytkownik może z tego poziomu sprawdzić swój plan pracy na poszczególne dni oraz zweryfikować swoje zaplanowane/zatwierdzone nieobecności, delegacje, szkolenia czy pracę wykonywaną zdalnie.

Klikając na kalendarzu tygodniowym w godziny z planu pracy użytkownik zostanie przeniesiony na formularz dnia w planie pracy. Z kolei po kliknięciu w nieobecność, szkolenie lub delegację zostanie przeniesiony na okno formularza danej pozycji. Jeżeli w danym dniu wprowadzone jest więcej niż jedna nieobecność, szkolenie lub delegacja to użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat z wyborem pozycji, którą chce wyświetlić.

Rodzaje zdarzeń na kalendarzu oznaczone są kolorystycznie:

  • Kolor turkusowy – szkolenie
  • Kolor niebieski – nieobecność
  • Kolor bordowy – delegacja
  • Kolor fioletowy – praca zdalna

Jednolity kolor paska oznacza zatwierdzoną nieobecność, szkolenie lub delegację. W przypadku pozycji niezatwierdzonych (planowanych) pasek jest dwukolorowy (pattern).

Z pozycji kalendarza tygodniowego użytkownika istnieje możliwość planowania nieobecności, szkoleń i delegacji. Klikając na formularz dnia lewym klawiszem myszy, dzień podświetlany jest na niebiesko i pojawia się menu planowania – Zaplanuj nieobecność/Zaplanuj delegację/Zaplanuj szkolenie. Opcje planowania dostępne są w zależności od uprawnień zalogowanego użytkownika – użytkownik powinien mieć ustalone prawo do edycji własnych urlopów, delegacji, szkoleń.

Druga część tej sekcji to kalendarz w widoku miesięcznym pozwalający na zmianę tygodnia wyświetlanego w części pierwszej. Dodatkowo na kalendarzu tym wprowadzono oznaczenie planowanej w danym dniu nieobecności, delegacji, szkolenia lub pracy zdalnej.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?