Kwalifikacje

W menu Kwalifikacji wyświetlane są uprawnienia kończące się w bieżącym miesiącu.

Dostęp do kwalifikacji jest uzależniony od nadanych wcześniej uprawnień. Przy domyślnych ustawieniach filtra wyświetlani są pracownicy ze wszystkimi kwalifikacjami, dla których data „Ważne do” zawiera się w okresie bieżącego miesiąca. Istnieje możliwość filtrowania po nazwie kwalifikacji oraz po dacie ważności w zakresie od‑do.

Lista kwalifikacji domyślnie wyświetlana jest w widoku kafelkowym. Zawiera wówczas podstawowe informacje dotyczące kwalifikacji, są to: Nazwisko i imię, Nazwa kwalifikacji, Data ważności oraz Akronim.

Kwalifikacje – widok kafelkowy

Z poziomu aplikacji Comarch HRM można wprowadzić kwalifikację dla siebie lub podwładnego pracownika. Wybór spowoduje otwarcie formularza kwalifikacji, w którym użytkownik może wybrać kolejnych pracowników (podpowiada się zalogowany użytkownik), odnotować daty Od i Do, Datę ważności kwalifikacji, zaznaczyć pola Wymagane, Ukończone oraz dodać Komentarz.

Formularz kwalifikacji – edycja

Pod przyciskiem Zmień widok możliwe jest przełączenie widoku okna kafelkowego do listy. Wówczas pokażą się dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji takie jak: Wymagane oraz Ukończone.

Lista kwalifikacji – widok typu lista

Dodatkowo na oknie dostępna jest opcja Znajdź pracownika, za pomocą której można wyszukać pracownika wpisując ciąg znaków. Pozostałe operacje dostępne w Kwalifikacjach:

  Usuń – z poziomu aplikacji Comarch HRM można usunąć kwalifikacje swoje oraz podwładnych pracowników

Edytuj – można dokonać zmian w kwalifikacji swojej lub podwładnego pracownika. Do trybu edycji wchodzimy również poprzez kliknięcie w kafelek lub w pozycje na liście.

Zaznacz wszystkie kwalifikacje – po wykonaniu tej operacji możemy dla zaznaczonych osób dodać nowe kwalifikacje lub usunąć wybrane kwalifikacje.

Czy ten artykuł był pomocny?