Nieobecności

Urlopy – menu składa się z: Limity, Nieobecności, Grafik urlopowy. W zależności od uprawnień zalogowany użytkownik może zobaczyć ilość pozostałych dni urlopowych do wykorzystania. W tym miejscu może również zaplanować nieobecność urlopową lub zatwierdzić urlop swojemu pracownikowi.

Od wersji 2021.0.1 możliwy jest eksport Nieobecności do arkusza Excel. Funkcja dostępna jest pod ikoną  . Eksportowane są tylko dane widoczne na bieżącym ekranie. Dzięki temu użytkownik może eksportować dane zawężone do wyników filtrowania.

Czy ten artykuł był pomocny?