Ocena pracownika

Ocena pracownika to narzędzie z zakresu miękkiego HR. System Oceny Pracowniczej służy do okresowej oceny pracownika w modelu 180 stopni. Menu składa się z opcji Arkusze ocen, Moje arkusze i Szablony.

Ocena pracownika – widok dla użytkownika ze wszystkimi uprawnieniami

W ramach tej funkcjonalności można definiować własne Szablony ocen okresowych oraz dodawać Arkusze ocen  podległym pracownikom. Zalogowani użytkownicy w sekcji Moje arkusze mogą dokonać samooceny, a po zatwierdzeniu ankiety przez kierownika, mogą zobaczyć ocenę wystawioną przez przełożonego.

Wykonywanie poszczególnych operacji oparto na uprawnieniach, w ramach których jest możliwość ustawienia edycji, podglądu lub braku widoku arkuszy ocen. Ustawienie uprawnienia na Brak do własnych arkuszy ocen umożliwia rezygnację z samooceny wykonywanej przez pracownika. Może to być przydatne w firmach, w których ocenę wykonuje tylko przełożony.

Dostęp do definiowania Szablonów zawierających kryteria oceny okresowej również jest oparty na uprawnieniach. Można umożliwić dostęp do zarządzania szablonami tylko wybranym użytkownikom (np. Administratorom) ustawiając w zakładce Zarządzanie opcję Konfiguracja oceny pracownika na Aktywne.

Czy ten artykuł był pomocny?