Ogólne wymagania techniczne

Korzystanie z aplikacji Comarch HRM w modelu usługowym wymaga:

 • instalacji na lokalnym komputerze Użytkownika zawsze aktualnej wersji systemu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR – w przypadku udostępnienia nowszej wersji oprogramowania Comarch ERP, Użytkownik powinien przystąpić do aktualizacji na środowisku lokalnym
 • aktualnych dodatków Service Pack do serwera SQL
 • posiadania stałego dostępu do stabilnego łącza internetowego

Minimalna przepustowość upload łącza (prędkość wysyłania) to 2 Mbit/s dla małych baz danych, które nie przekraczają kilkudziesięciu MB. Zalecana jest prędkość wysyłania na poziomie 10 Mbit/s i więcej, w zależności od wielkości bazy danych i ilości transferowych danych.

 • pamięć RAM min. 4GB
 • najnowszej wersji przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla Firefox
 • odblokowania portów dla adresów:
  • epracownik.pl – port TCP 443 (https)
  • ws.epracownik.pl – port TCP 443 (https)
  • erp.comarch.pl – porty TCP 80, TCP 443 (http, https)
 • złożenia zamówienia na uruchomienie Comarch HRM w modelu usługowym z poziomu programu Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR
 • skonfigurowania usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych (usługa powinna być stale uruchomiona)
Uwaga
W przypadku programu Comarch ERP Optima / XL HR wymagane jest ustawienie uprawnienia db_owner (User Mapping / Database role membership) dla loginu SQL CDNOperator do bazy programu Comarch ERP XL. Brak takiego uprawnienia uniemożliwi wykonywanie bieżących aktualizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?