Przeniesienie aplikacji Comarch HRM na nowy serwer

Zaleca się, aby operacja przeprowadzona została przez Autoryzowanego Partnera Comarch.

W celu przeniesienia aplikacji Comarch HRM na nowy serwer należy postępować według poniższych kroków.

  1. W pierwszym kroku wykonujemy podpunkt a lub b, w zależności czy baza firmowa została już przeniesiona na nowy serwer, czy jeszcze nie.
    • a) Baza firmowa znajduje się na starym serwerze:
      Z poziomu aplikacji Comarch ERP WAMC dokonujemy usunięcia HRM na stanowisku.
      Uwaga
      Istotne, aby NIE usuwać danych aplikacji!
      Gdy pojawi się okno:

      Należy wybrać opcję „Nie
    • b) Baza firmowa została już przeniesiona na nowy serwer:
      Z poziomu Management Studio sprawdzamy w danej bazie firmowej tabelę CDN.EP_System. W trzecim wierszu zmieniamy wartość z 1 na 0 (odpięcie aplikacji od bazy).
      Uwaga
      WAŻNE!
      W tabeli CDN.EP_System możemy edytować tylko jedno pole!
      Następnie w tabeli CDN.EP_System w wierszu drugim (Sys_Id = 2) sprawdzamy wersję Comarch HRM.
      W poniższej tabeli jest to wersja 2021.0.1.
  2. Wykonujemy kopię bezpieczeństwa bazy firmowej i przenosimy ją na nowy serwer.
  3. Na nowym serwerze instalujemy narzędzie – Comarch ERP WAMC.
    Uwaga
    Należy zadbać o prawidłowe przygotowanie systemu zgodnie z instrukcją dostępną tutaj
  4. Dokonujemy pierwszego uruchomienia narzędzia Comarch ERP WAMC na nowym stanowisku zgodnie z instrukcją dostępną tutaj.
    Istotne jest, aby pobrać wszystkie paczki aplikacji, począwszy od tej, która była zainstalowana na poprzednim stanowisku do najnowszej. Paczki aplikacji pobieramy z poziomu Comarch WAMC – Ustawienia/Ustawienia/Wybierz aplikacje do pobrania. W tym kroku zakładamy także nową bazę konfiguracyjną WAMC.
  5. Następnie przystępujemy do dodania nowej aplikacji zgodnie z instrukcją dostępną tutaj.
    Uwaga
    Istotne jest, aby zainstalować wersje aplikacji zgodnie z wersją odczytaną w pkt. 1 z tabeli CDN.EP_System z wiersza drugiego. Dopiero po dokonaniu instalacji należy zaktualizować aplikację funkcją „Aktualizuj” (jeżeli aktualizacja jest dostępna).
Wskazówka
Podczas przenoszenia bazy danych na nowy serwer może zaistnieć konieczność usunięcia z niej usera CDN.ePracownik, który jest zakładany automatycznie podczas instalacji aplikacji Comarch HRM.

Czy ten artykuł był pomocny?