Rozpoczęcie obiegu dokumentu przez pracownika

Dostęp do funkcjonalności obiegu dokumentów dla pracownika jest zależny od ustawień wprowadzonych w schematach Uprawnień.

W schematach uprawnień w sekcji Pozostałe znajduje się pozycja Obieg dokumentów z opcjami Aktywne / Brak. Pozycja jest  widoczna wyłącznie, gdy włączona jest integracja z Comarch DMS.

Dla pracownika z aktywnym uprawnieniem obiegu dokumentów w menu bocznym dostępna jest sekcja Obieg dokumentów, po wybraniu której otrzyma listę dostępnych dla niego obiegów dokumentów.

 

Obieg dokumentów

Na oknie dostępny jest przycisk , który przenosi pracownika na listę jego zainicjowanych obiegów dokumentów w Comarch DMS.

Pierwsze uruchomienie procesu obiegu dokumentu przez pracownika

W celu pierwszego uruchomienia procesu obiegu dokumentów należy z poziomu menu Obieg dokumentów kliknąć w jeden z dostępnych dla danego pracownika obiegów dokumentów.

W sytuacji gdy Pracownik nie posiada konta w Comarch DMS – po kliknięciu w dany obieg w tle zakładane jest dla niego konto Comarch DMS oraz nadane uprawnienie do inicjowania dokumentu w ramach wybranego typu obiegu dokumentu. Pracownik zostaje automatycznie zalogowany do Comarch DMS, a w nowej karcie przeglądarki otwarty zostaje formularz danego obiegu dokumentów Comarch DMS.

Jeżeli Pracownik posiada konto w Comarch DMS – przy pierwszym kliknięciu w dowolny obieg dokumentów pojawi się okno z prośbą o podanie loginu i hasła do Comarch DMS. Po wprowadzeniu poprawnych danych zostaje nadane uprawnienie do inicjowania dokumentu w ramach wybranego typu obiegu dokumentu. Pracownik zostaje automatycznie zalogowany do Comarch DMS, a w nowej karcie przeglądarki otwarty zostaje formularz danego obiegu dokumentów Comarch DMS.

Comarch DMS – logowanie

Kolejne uruchomienia procesu obiegu dokumentu przez pracownika

W przypadku uruchamiania kolejnych obiegów dokumentów przez Pracownika zostaje nadane uprawnienie do inicjowania danego dokumentu w Comarch DMS (o ile nie zostało nadane wcześniej). Pracownik zostaje automatycznie zalogowany do Comarch DMS, a w nowej karcie przeglądarki otwarty zostaje formularz danego obiegu dokumentów Comarch DMS.

Wskazówka
W przypadku, gdy wprowadzone dane wymiany zostały zmienione (adres WWW usługi Comarch DMS lub wygenerowano nowy klucz wymiany) to przy próbie uruchomienia obiegu dokumentów pracownik otrzyma odpowiedni komunikat:
Połączenie nieudane.
Integracja z Comarch DMS jest nieaktywna. Skontaktuj się z Administratorem.

Czy ten artykuł był pomocny?