Serwis Operacji Automatycznych

Usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych jest instalowana razem z Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR. Po instalacji jest domyślnie wyłączona.

W celu uruchomienia należy ją skonfigurować z poziomu Konfiguracja > Stanowisko > Serwis Operacji Automatycznych > Parametry.

Uwaga
Usługę należy skonfigurować tylko na jednym komputerze, który będzie pracował co najmniejgodzinach określonych w harmonogramie synchronizacji.
Wskazówka
Możliwe są następujące opisy stanu działania usługi:

  • Usługa nie jest skonfigurowana. (Serwis Operacji Automatycznych nie został skonfigurowany ani uruchomiony na żadnym stanowisku),
  • Usługa skonfigurowana na stanowisku NAZWA_STANOWISKA jest aktualnie zatrzymana. (usługa została skonfigurowana na wskazanym stanowisku, ale nie jest obecnie uruchomiona),
  • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na tym samym stanowisku),
  • Usługa jest uruchomiona na stanowisku NAZWA_STANOWISKA. Możesz ją zatrzymać tylko na tym stanowisku. (usługa została skonfigurowana i działa na wskazanym stanowisku, następujący opis pojawia się kiedy konfiguracja jest sprawdzana na innym stanowisku).

Usługa Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych po instalacji jest domyślnie wyłączona. Aby możliwe było automatyczne realizowanie zdefiniowanych zadań należy:

  • w sekcji Konto Windows dla usługi podać nazwę i hasło użytkownika systemu operacyjnego Windows dla usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych. Wskazany użytkownik konta musi posiadać hasło oraz odpowiednie uprawnienia (uprawnienia do logowania do Optimy oraz do uruchomienia usługi Windows; przed pierwszym uruchomieniem SOA Optima musi być uruchomiona na tymże koncie operatora by skonfigurować bazę konfiguracyjną i firmową). Hasło należy podać każdorazowo przed ustawieniem tego konta dla usługi. W przypadku zmiany hasła użytkownika wskazanego w Serwisie Operacji Automatycznych należy konto ustawić ponownie podając nowe dane. Przy definiowaniu konta należy podać nazwę domeny\nazwę użytkownika (jeżeli komputer należy do domeny) lub nazwę komputera\nazwę użytkownika (jeżeli komputer nie należy do domeny).
  • kliknąć Ustaw to konto dla usługi oraz uruchomić usługę.

Dopiero po skonfigurowaniu i uruchomieniu Serwisu Operacji Automatycznych wykonywane będą zadania automatyczne określone w harmonogramie synchronizacji.

Sekcja Parametry usługi

Znajdujący się w tej sekcji parametr Usuwaj z bazy danych logi starsze niż służy do automatycznego usuwania logów Serwisu Operacji Automatycznych z bazy danych. Domyślnie wybrana jest dla parametru wartość 10 dni, ale Użytkownik może ją określić samodzielnie wybierając wartość z przedziału od 5 do 30 dni.

Pola: Serwer SQLBaza konfiguracyjna i Serwer klucza uzupełniają się automatycznie, po zalogowaniu do programu.

 

Poprawność konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych można zweryfikować poprzez sprawdzenie logowania wykonywanych operacji w plikach tekstowych lub w oknie dostępnym pod ikoną .

Na poniższym rysunku zaprezentowano przykładowy wygląd okna, który świadczy o uruchomionym serwisie i wykonywanych zadaniach:

Pliki tekstowe zapisywane są w folderze użytkownika konta SOA na lokalnym dysku – np. C:\Users\konto_uzytkownika\AppData\Roaming\Comarch\Opt!ma\Logs. Szybki dostęp do logów dla zalogowanego użytkownika znajduje się w zakładce Narzędzia pod ikoną . Dane dotyczące SOA znajdują się w pliku ComarchOptimaSerwisOperacjiAutomatycznych.log. Dane dotyczące synchronizacji usługi znajdują się w oddzielnych plikach.

Na poniższym rysunku zaprezentowano przykładowy zapis w logu, który świadczy o uruchomionym serwisie i zakolejkowanych zadaniach do wykonania.

 

Czy ten artykuł był pomocny?