Serwis Operacji Automatycznych

Usługa Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych jest instalowana razem z Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR. Po instalacji jest domyślnie wyłączona.

W celu uruchomienia należy ją skonfigurować z poziomu Konfiguracja > Stanowisko > Serwis Operacji Automatycznych > Parametry.

Uwaga
Usługę należy skonfigurować tylko na jednym komputerze, który będzie pracował co najmniejgodzinach określonych w harmonogramie synchronizacji.

W sekcji Logowanie Serwisu Operacji Automatycznych widoczne są dane:

  • nazwa serwera,
  • nazwa bazy konfiguracyjnej,
  • serwer klucza.

Dane uzupełniają się automatycznie po zalogowaniu do programu.

Po zaznaczeniu opcji Logowanie usługi Serwis Operacji Automatycznych domyślnie wpisany jest użytkownik niezdefiniowany – LocalSystem.

Należy w tym miejscu obowiązkowo podać nazwę i hasło wybranego użytkownika systemu operacyjnego Windows. Przy definiowaniu konta należy podać informacje w formie:

  • nazwa_domeny\nazwa_użytkownika – jeżeli komputer należy do domeny,
  • nazwa_komputera\nazwa_użytkownika – jeżeli komputer nie należy do domeny.

Wskazany użytkownik konta musi posiadać hasło oraz odpowiednie uprawnienia administracyjne. Następnie należy potwierdzić przyciskiem: Ustaw to konto dla usługi.

W kolejnym kroku należy nacisnąć przycisk Uruchom usługę Serwis Operacji Automatycznych.

Dopiero po skonfigurowaniu i uruchomieniu Serwisu Operacji Automatycznych wykonywane będą zadania automatyczne określone w harmonogramie synchronizacji. Zaleca się okresową weryfikację stanu SOA na środowisku użytkownika usługi.

W przypadku zmiany hasła użytkownika wskazanego w Serwisie Operacji Automatycznych należy konto ustawić ponownie podając nowe dane.

Uwaga
W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 uruchomienie usługi Serwis Operacji Automatycznych będzie możliwe po uprzednim wyłączeniu w systemie operacyjnym trybu UAC (User Account Control – kontrola konta użytkownika) lub uruchomieniu systemu ERP w trybie Administratora.

Poprawność konfiguracji Serwisu Operacji Automatycznych można zweryfikować poprzez sprawdzenie logowania wykonywanych operacji w plikach tekstowych lub w oknie dostępnym pod ikoną .

Na poniższym rysunku zaprezentowano przykładowy wygląd okna, który świadczy o uruchomionym serwisie i wykonywanych zadaniach:

Pliki tekstowe zapisywane są w folderze użytkownika konta SOA na lokalnym dysku – np. C:\Users\konto_uzytkownika\AppData\Roaming\Comarch\Opt!ma\Logs. Szybki dostęp do logów dla zalogowanego użytkownika znajduje się w zakładce System pod ikoną . Dane dotyczące SOA znajdują się w pliku ComarchOptimaSerwisOperacjiAutomatycznych.log. Dane dotyczące synchronizacji usługi znajdują się w oddzielnych plikach.

Na poniższym rysunku zaprezentowano przykładowy zapis w logu, który świadczy o uruchomionym serwisie i zakolejkowanych zadaniach do wykonania.

 

Czy ten artykuł był pomocny?