Wstęp

Czym jest Comarch ERP WAMC?

Comarch ERP WAMC – czyli Web Application Management Console – służy do zarządzania aplikacjami internetowymi. Została stworzona w celu ułatwienia procesu instalacji i aktualizacji aplikacji, m.in. Comarch HRM, Comarch ERP e-Sklep.

Komponenty ekranu głównego

Uwaga
Wszystkie opcje opisane powyżej dotyczące zarządzania aplikacjami za pomocą Comarch ERP WAMC można wywołać również z menu podręcznego, które pojawia się po kliknięciu prawym klawiszem myszy na danej aplikacji.

Komponenty ekranu ustawień

Czy ten artykuł był pomocny?