Podzielnik kosztów wynagrodzeń

Podział kosztów płacowych wg przyjętych wymiarów analitycznych.