Szkolenia

Planowanie i zatwierdzanie szkoleń pracowników w poszczególnych okresach (budżetach) szkoleniowych.