Dyspozycja wydania wystawiona na kolektorze

Za pomocą aplikacji Comarch Magazynier można wystawić dyspozycję wydania, niezwiązaną z dokumentem handlowym. Należy wejść na listę Wydań, a następnie kliknąć przycisk: dysmag_iko6. Otworzy się okno zawierające:

 • Komunikat
 • Wyszukiwarkę kontrahentów

Aby wybrać kontrahenta należy otworzyć listę kontrahentów klikając na przycisk dysmag_iko32, bądź wpisać NIP/nazwę/akronim kontrahenta. W przypadku braku uprawnień do podglądu listy kontrahentów na profilu operatora, operator nie będzie miał możliwości rozwinięcia listy kontrahentów (brak przycisku dysmag_iko32) , może natomiast wpisać nazwę/kod/NIP kontrahenta i wyszukać kontrahenta w ten sposób.

Naciśnięcie na przycisk dysmag_iko32 spowoduje przejście na kartę Kontrahenta. Po wybraniu Kontrahenta należy nacisnąć na przycisk dysmag_iko29, aby kontynuować wystawianie dokumentu ZWM na urządzeniu. W przypadku nie wprowadzenia żadnego Kontrahenta naciśnięcie przycisku dysmag_iko29 spowoduje, że dyspozycja nie będzie powiązana z żadnym Kontrahentem.

Dodawanie elementów do dyspozycji

Domyślny schemat kroków podczas realizacji wydania wystawianego na kolektorze wygląda następująco:

Kolorem białym zostały zaznaczone kroki obowiązkowe. Kroki oznaczone kolorem czerwonym, są krokami opcjonalnymi i uwarunkowane są uzupełnieniem informacji na karcie towaru w systemie ERP oraz ustawieniami magazynu. Jeśli na karcie towaru nie zostaną uzupełnione cechy, data ważności oraz atrybut, a magazyn nie posiada struktury położeń – kroki te zostaną pominięte – nie będą się wyświetlać w aplikacji Comarch Magazynier.

Na początku aplikacja poprosi o zeskanowanie kodu EANu towaru.

Dodawanie elementu odbywa się poprzez:

 • Zeskanowanie/wprowadzenie EANu, kodu lub nazwy towaru w polu:
  dysmag_rys52
 • Naciśnięcie na dysmag_iko32 i wybranie towaru z listy dostępnych towarów.

Na liście towarów dostępne będą następujące opcje:

 • dysmag_iko34 – podgląd karty towaru
 • dysmag_iko35 – wybór danego towaru

Będąc na liście towarów można skorzystać z filtra, aby wyszukać towar.

Po wybraniu towaru otworzy się okno z wyborem cechy dostawy towaru, a następnie jej wartości. Jeżeli istnieją zasoby tego towaru bez przypisanej wartości cechy dostawy, to zasób taki będzie widoczny na liście z nieokreśloną wartością cechy.

W przypadku, gdy dostawa towaru została oznaczona datą ważności, to należy potwierdzić datę ważności zasobu, z którego będzie wydawany towar. Istnieje możliwość filtrowania danych po dacie, wówczas należy w filtrze wpisywać datę w formacie RRRR-MM-DD.

Jeżeli na pozycji ZWM wymagany jest atrybut i nie ma on zdefiniowanej wartości domyślnej, to jego wartość należy wybrać w kolejnym kroku.
Po kliknięciu w opcję  zostanie wyświetlone okno z możliwością dodania opisu i atrybutów do pozycji dyspozycji.

Po naciśnięciu przycisku „Uwagi” operator ma możliwość dodania opisu do pozycji dyspozycji.

Po wybraniu przycisku „Informacje dodatkowe” operator ma możliwość dodania atrybutów do pozycji dyspozycji.

Jeśli magazyn ma zdefiniowaną strukturę położeń należy zeskanować kod położenia lub wybrać położenie z listy.

Uwaga
Na liście położeń nie są wyświetlane położenia nieobsługiwane.

Kolejnym krokiem jest wpisanie ilości zasobu, którego wydanie zostanie zrealizowane.

Zwiększanie ilości wydawanego zasobu realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku dysmag_iko36. Zmniejszenie ilości wydawanego zasobu realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku dysmag_iko37. Ilość można wprowadzić także bezpośrednio w pole numeryczne. Po wybraniu i zatwierdzeniu ilości, pozycja zostanie dodana do dyspozycji.

W każdym momencie, operator może zakończyć dodawanie pozycji naciskając przycisk dysmag_iko19 lub dysmag_iko26. Wówczas na ekranie pojawi się komunikat z pytaniem czy przerwać proces realizacji pozycji.

Po wybraniu odpowiedzi twierdzącej zostanie otwarte okno z listą pozycji, w którym dostępne są następujące przyciski:

 • dysmag_iko11 – zatwierdzenie realizowanej dyspozycji,
 • dysmag_iko20 – dodanie lub edycja uwag(opisu) i informacji dodatkowych (atrybutów) na nagłówku dokumentu,
 • dysmag_iko18 – przejście do pierwszego kroku dodawania nowej pozycji.

Będąc w tym samym oknie istnieje możliwość filtrowania pozycji po: kodzie, EANie, nazwie i cesze.

Po wybraniu danej pozycji otworzy się okno z możliwością wyboru edycji lub usunięcia danej pozycji:

 • [Edytuj] – możliwość edycji pozycji poprzez ponowne przejście kroków jak przy dodawaniu
 • [Usuń] – usunięcie danej pozycji z listy i z dokumentu

 

Czy ten artykuł był pomocny?