Menu główne

Po poprawnym zalogowaniu do programu Comarch Magazynier, pojawi się okno z Menu głównym aplikacji.

Po pierwszym logowaniu, operator zostaje zalogowany na magazyn domyślny. Natomiast, przy kolejnym logowaniu zapamiętywany jest magazyn, na którym operator był zalogowany podczas ostatniej sesji.
Przyciski dostępne w oknie: Menu Główne pozwalają na wykonanie następujących operacji:

 • [Wydania] – umożliwia dodanie zlecenia wydania magazynowego oraz zrealizowanie dokumentu wystawionego w systemie ERP,
 • [Przyjęcia] – umożliwia dodanie awiza dostawy oraz zrealizowanie dokumentu wystawionego w systemie ERP,
 • [Przesunięcia] – umożliwia dodanie przesunięcia wewnątrzmagazynowego,
 • [Inwentaryzacja] – umożliwia realizację inwentaryzacji.
Wyszukiwanie w Menu głównym

podinf_iko2

Z poziomu Menu głównego istnieje możliwość wyszukania towaru lub dyspozycji poprzez:

 • zeskanowanie dowolnego kodu EAN: Towaru, Dostawy, Dyspozycji, Dokumentu handlowego, zamówienia lub zlecenia, z którego można wygenerować dyspozycję magazynową,
 • wpisanie: Nazwy, bądź Kodu,
 • wpisanie NIP-u Kontrahenta,
 • wpisanie EAN-u partii.

Jeżeli po zeskanowaniu kodu EAN zostanie znaleziony tylko jeden element, zostanie podniesiona karta towaru, do której jest przypisany dany kod EAN. Jeżeli natomiast dany kod EAN jest przypisany do dwóch lub więcej elementów, wówczas zostanie wyświetlona lista z elementami spełniającymi kryterium (oprócz położeń).

Opcja: Znajdź

Opcja [Znajdź] dostępna jest z poziomu list dokumentów wydań/przyjęć, umożliwia wyszukanie na danym oknie:

 • Towarów,
 • Zasobów,
 • Kontrahentów.

Czy ten artykuł był pomocny?