Na skróty – Ustawienia

Okno Ustawienia wywołujemy z poziomu zakładki „Na skróty” dostępnej z poziomu Menu głównego.

W aplikacji okno Ustawienia zostało podzielone na 3 zakładki:

  • Ogólne,
  • Wygląd,
  • Skróty.
Zakładka: Ogólne

Na zakładce Ogólne w oknie: Ustawienia istnieje możliwość zaznaczenia następujących parametrów:

  • Realizuj ilości przyrostowo – zaznaczenie tego parametru umożliwi realizację jednej pozycji poprzez przyrostowe wpisywanie ilości.
Zakładka: Wygląd

Na zakładce Wygląd w oknie: Ustawienia istnieje możliwość ustawienia:

  • Wysokości przycisków – opcja pozwala określić wysokość przycisków w aplikacji. Po naciśnięciu na przycisk obap_rys115 należy wybrać wysokość przycisków poprzez kliknięcie w wybraną cyfrę. Wartość 0 oznacza domyślną wysokość.

  • Wysokości czcionki w listach – opcja pozwala określić wysokość czcionki na listach towarów i kontrahentów. Po naciśnięciu na przycisk obap_rys115 należy wybrać wysokość czcionki na listach towarów i kontrahentów poprzez kliknięcie w wybraną cyfrę.

Zakładka: Skróty

Zakładka skróty prezentuje wszystkie zdefiniowane skróty klawiatury wykorzystywane w aplikacji.

Na górze okna znajduje się filtr, który umożliwia wyszukiwanie zadania po pierwszych literach nazwy.

W aplikacji istnieje możliwość zdefiniowania własnych skrótów klawiaturowych. Aby utworzyć skrót należy wybrać zadanie, dla którego chcemy utworzyć skrót. Następnie należy wybrać klawisz, który chcemy przypisać dla danego zadania.

Naciśnięcie przycisku obap_rys120 spowoduje usunięcie przypisania klawisza do zadania.

Jeżeli dany klawisz nie może zostać przypisany do zadania, wówczas zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Jako skróty nie mogą zostać wybrane litery a-z oraz cyfry 0-9.

W celu wyświetlenia skrótów zdefiniowanych w Ustawieniach należy wybrać klawisz przypisany do zadania: podgląd skrótów klawiaturowych (domyślnie jest to [Ctrl]).

Czy ten artykuł był pomocny?