Niedozwolona jednostka składowania

Aplikacja Comarch Magazynier obsługuje tylko jedną jednostkę składowania, którą jest „towar luzem”.

Jeśli użytkownik powiąże jednostkę pomocniczą towaru z jednostką składowania inną niż „towar luzem”, to taki towar traktowany jest jako towar z niedozwoloną jednostką składowania.

Niedozwolona jednostka składowania zdefiniowana na karcie towaru w systemie ERP

Jeśli użytkownik w oknie z typem adresu dla położenia ustawi dozwoloną jednostkę składowania inną niż „towar luzem”, to takie położenie traktowane jest jako położenie nieobsługiwane i nie będzie wyświetlane w aplikacji Comarch Magazynier.

Niedozwolona jednostka składowania ustawiona na typie adresu w systemie ERP

 

Podczas próby dodania towaru z niedozwoloną jednostką składowania na dyspozycję w aplikacji Comarch Magazynier, pojawi się komunikat: Niedozwolona jednostka składowania i nie będzie możliwości dodania takiego towaru.

Jeśli w systemie Comarch ERP XL zostanie utworzona dyspozycja z towarem o niedozwolonej jednostce składowania, to jej podniesienie w aplikacji Comarch Magazynier spowoduje wyświetlenie komunikatu: Niedozwolona jednostka składowania, a towar na liście pozycji będzie podświetlony na czerwono.

Aby możliwa była realizacja takiej pozycji należy zmienić ustawienia jednostek składowania w systemie ERP na dozwolone, a w aplikacji Comarch Magazynier wylogować i zalogować ponownie operatora.

Czy ten artykuł był pomocny?