Ogólne uwagi do realizacji pozycji

Ogólne uwagi do realizacji pozycji

Podczas realizacji pozycji dostępne będą następujące opcje:

  • dysmag_iko17 – przerwanie procesu realizacji pozycji (pozycja nie zostanie zapisana; w przypadku reedycji pozycji wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane),
  • dysmag_iko18 – przejście do kolejnego kroku,
  • dysmag_iko19 – przejście do poprzedniego kroku,
  • dysmag_iko20 – możliwość dodawania/modyfikacji uwag (opisu) i informacji dodatkowych(atrybutów) na pozycji.

Odświeżanie listy dyspozycji, bądź pozycji następuje po naciśnięciu klawisza [F5], bądź poprzez uruchomienie filtra i naciśnięcie przycisku dysmag_iko23.

W przypadku gdy wybrany magazyny podlega częściowej inwentaryzacji, blokowane są tylko inwentaryzowane towary i praca na magazynie jest możliwa z wyjątkiem przyjmowania, wydawania inwentaryzowanego towaru. Przy próbie realizacji takiej pozycji pojawi się poniższy komunikat:

dysmag_rys18

W przypadku gdy realizacja dokumentu zostanie przerwana (za pomocną przycisku dysmag_iko26), zostanie wyświetlony komunikat: Czy chcesz przerwać proces realizacji dokumentu? (Rys. poniżej). Wybranie przycisku „Tak” spowoduje wyjście na listę dyspozycji, natomiast jeśli zostanie wybrany przycisk „Nie”, realizacja dokumentu będzie kontynuowana.

1. Możliwość dodawania i edycji atrybutów

W aplikacji istnieje możliwość edycji atrybutów na zatwierdzonych dyspozycjach magazynowych oraz na pozycjach zatwierdzonych dyspozycji magazynowych.

Aby istniała możliwość edycji/ dodawania nowych atrybutów na zatwierdzonych dyspozycjach magazynowych bądź pozycjach zatwierdzonych dyspozycji konieczne jest zaznaczenie parametru „Edycja” na klasie atrybutu w systemie Comarch ERP XL.

Uwaga
Od wersji ERP XL 2019.3 w definicji atrybutu należy zaznaczyć parametr: Podgląd i Edycja w grupie: Comarch Magazynier.

 

Istnieje możliwość określenia, czy edycja/dodawanie atrybutów na zatwierdzonych dokumentach magazynowych w aplikacji będzie możliwa.

2. Kroki opcjonalne

Uwagi (opis) i informacje dodatkowe (atrybuty) na pozycjach

Po rozpoczęciu realizacji pozycji istnieje możliwość podglądu dodania uwag (opisu) lub informacji dodatkowych (atrybutów) do pozycji poprzez kliknięcie na przycisk dysmag_iko20

dysmag_rys21

Uwagi (opis) można zmodyfikować poprzez wpisanie go w pole tekstowe. Żeby zapisać zmiany należy nacisnąć na przycisk dysmag_iko25.

Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] ukaże się lista atrybutów dla pozycji realizowanego wydania. Po kliknięciu na opcję dysmag_iko12 pojawi się okno z listą dostępnych atrybutów jakie można dodać do pozycji. Po wybraniu atrybutu należy wybrać jego wartość. Atrybuty wymagane oznaczone są kolorem czerwonym. Listę atrybutów można filtrować po nazwie lub wartości.

dysmag_rys23

Uwagi (opis) i informacje dodatkowe (atrybuty) na nagłówku dokumentu

Po wejściu w daną dyspozycję istnieje możliwość podglądu/dodania uwag (opisu) lub informacji dodatkowych (atrybutów) do nagłówku dyspozycji poprzez kliknięcie na przycisk dysmag_iko20. Proces jest identyczny jak w przypadku dodawania uwag i informacji dodatkowych do pozycji (punkt: Uwagi (opis) i informacje dodatkowe (atrybuty) na pozycjach).

Jeżeli na nagłówku wymagany jest atrybut, który nie został wypełniony, po naciśnięciu na przycisk dysmag_iko11 ukaże się okno z odpowiednią informacją. Należy wówczas dodać odpowiedni atrybut, aby móc zatwierdzić daną dyspozycję.

dysmag_rys24

Czy ten artykuł był pomocny?