Rozbicie pozycji na elemencie dyspozycji

W aplikacji Comarch Magazynier podczas realizacji dyspozycji magazynowej z systemu ERP istnieje możliwość częściowej realizacji pozycji. Rozbijanie następuje podczas zakańczania częściowej realizacji pozycji na dyspozycji magazynowej pochodzącej z systemu ERP (ilość zrealizowana < ilość zadysponowana).

W przypadku, gdy operator wskaże mniejszą ilość do realizacji niż została zadysponowana, zostanie wyświetlony komunikat:

Jeśli operator wybierze przycisk „Tak”, wówczas będzie kontynuował realizację danej pozycji. Jeśli operator wybierze przycisk „Nie”, zostanie przeniesiony do listy pozycji.

Operator ma możliwość wyświetlenia wszystkich pozycji poprzez wybranie przycisku . Po przełączeniu na widok wszystkich pozycji, wyświetlone zostaną pozycje zrealizowane i do realizacji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?