Towary

Towary

W oknie Towary prezentowane są dostępne towary w systemie ERP.
Wyświetlane są następujące informacje dotyczące danego towaru:

 • Kod – kod towaru,
 • Nazwa – nazwa towaru,
 • EAN – kod EAN towaru,
 • Ilość towaru w jednostkach podstawowych,
 • JM – jednostka podstawowa przypisana do towaru.

Kliknięcie na dane dotyczące konkretnego towaru umożliwia podgląd karty towaru.

Na liście towarów dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie listy do danych spełniających podany warunek. Filtr jest dostępny po naciśnięciu na przycisk obap_iko1. Na liście towarów istnieje możliwość wyszukiwania po polach:

 • EAN,
 • Kod,
 • Nazwa.

W dolnej belce okna dostępne są następujące przyciski:

 • obap_iko3 – gdy przycisk jest widoczny, wówczas na liście towarów wyświetlane są wszystkie towary dostępne w bazie danych,
 • obap_iko4 – gdy przycisk jest widoczny, wówczas lista towarów jest odfiltrowana tylko do tych towarów, które mają dostępne zasoby na magazynie (przycisk dostępny po naciśnięciu przycisku [Wszystkie]),
 • obap_iko5 – dodanie nowego towaru.

1. Karta towaru

Po kliknięciu na żądaną pozycję z listy towarów, zostanie wyświetlona karta towaru.

Karta towaru została podzielona na 4 sekcje:

 • Informacje – w tej sekcji zostały zaprezentowane następujące informacje dotyczące danego towaru:
  • Kod – kod towaru,
  • Nazwa – nazwa towaru,
  • Jednostka podstawowa.
 • Kody EAN – w sekcji Kody EAN prezentowane są kody EAN przypisane do danej jednostki oraz sumaryczna ilość danego towaru na magazynie. Dla danej jednostki istnieje możliwość przypisania kilku kodów EAN.
  W celu dodania kodu EAN do jednostki przypisanej do towaru należy nacisnąć przycisk obap_rys10. Wyświetlone zostanie wówczas okno Dodaj EAN, w którym należy wybrać jednostkę oraz wpisać kod EAN, który ma zostać do niej przypisany,
 • Informacje dodatkowe – w sekcji Informacje dodatkowe prezentowane są atrybuty przypisane do danego towaru.

Istnieje możliwość zmiany wartości danego atrybutu w aplikacji poprzez kliknięcie na przycisk określający nazwę i wartość danego atrybutu oraz wybranie nowej wartości.
Aby dodać nowy atrybut należy kliknąć na przycisk obap_rys12. Zostaną wyświetlone atrybuty zdefiniowane w systemie ERP. Po wybraniu danego atrybutu pojawi się okno, w którym należy określić wartość atrybutu.

2. Zasoby towaru

Po kliknięciu w przycisk obap_rys14, który jest dostępny na dolnej belce karty towarów następuje przejście do okna Zasoby.

W oknie zasobów dostępne są następujące informacje:

 • Kod – kod towaru,
 • Nazwa – nazwa towaru,
 • Jednostka– prezentuje jednostkę podstawową towaru,
 • Ilość – informuje o ilości towaru,
 • Położenie – informuje o miejscu znajdowania się towaru na magazynie,
 • Cecha – prezentuje wartość cechy zasobu towaru,
 • Data ważności – prezentuje datę ważności zasobu towaru.

Na liście zasobów dostępny jest filtr umożliwiający zawężenie listy do danych spełniających podany warunek. Filtr jest dostępny po naciśnięciu na przycisk obap_iko1. Na liście zasobów istnieje możliwość wyszukiwania po polach:

 • EAN,
 • Położenie
 • Cecha,
 • Data ważności.

 

3. Dodawanie nowego towaru

Aby dodać nową kartę towaru należy kliknąć na przycisk „Towary” dostępny na liście „Na skróty” wywołanej z poziomu Menu głównego. Pojawi się wówczas okno prezentujące dostępne towary, należy wybrać przycisk . Dodatkowo nowy towar można dodać z poziomu listy towarów podczas wystawiania dokumentu AWD. Dla danego towaru należy określić:

 • Kod,
 • Nazwę,
 • JM (należy wybrać jednostkę miary spośród dostępnych),
 • EAN (kliknięcie przycisku strzałki powoduje wygenerowanie kodu EAN wybranego z dwóch zakresów określonych w konfiguracji Comarch ERP XL). Przy jednorazowym kliknięciu strzałki zostanie wygenerowany kod EAN z pierwszego zakresu, natomiast po dwukrotnym kliknięciu strzałki następuje wygenerowanie kodu EAN z drugiego zakresu. Kolejne kliknięcie ikony strzałki spowoduje powrót do pierwszego wygenerowanego kodu EAN.

Czy ten artykuł był pomocny?