Uruchamianie aplikacji

Aplikację Comarch Magazynier uruchamia plik – Comarch Magazynier.exe lub skrót Comarch Magazynier znajdujący się na pulpicie.

Po uruchomieniu aplikacji Comarch Magazynier zostanie wyświetlone okno logowania.
Aby zalogować się do aplikacji należy podać dane:

  • Nazwa operatora – login operatora w systemie Comarch ERP XL
  • Hasło – hasło operatora systemu Comarch ERP XL

Przy ponownym uruchomieniu aplikacji domyślnie ustawia się ostatnio zalogowany operator.

Dodatkowo, po naciśnięciu przycisku otwierającego listę operatorów, zostanie wyświetlona lista wszystkich operatorów, którzy logowali się do aplikacji z danego stanowiska.

 

Czy ten artykuł był pomocny?